Με τέτοια Λόγια πίστεως επισφραγίζεται η Κυριακή Προσευχή! Μ’ αυτά αναγνωρίζεται καί διακηρύσσεται η ουσιώδης καί καθολική εξουσία του Θεού. Με την αναγνώριση της ο χριστιανός γίνεται ελεύθερος, όπως τό δήλωσε ο Κύριος στον τυφλωμένο ψυχικά Πιλάτο, πού καυχιόταν γιά την εξουσία του πάνω σ’ Εκείνον: «Δεν θα είχες καμιάν εξουσία πάνω μου, αν δεν σου είχε δοθεί από τόν Θεό». Η πνευματική Ελευθερία είναι γνώρισμα των τέλειων χριστιανών. Γι’ αυτήν είπε ο απόστολος: «Όπου υπάρχει τό Πνεύμα τού Κυρίου, εκεί υπάρχει καί Ελευθερία». Όταν η παντοδυναμία του Θεού αποκαλυφθεί στον νου πού καθαρίστηκε μέ τή μετάνοια καί φωτίστηκε από τή θεία χάρη, τότε ή δύναμη των άγγέλων καί των ανθρώπων εκμηδενίζεται. Τότε ο πιστός καί προσευχόμενος νους ομολογεί τη μεγάλη αλήθεια: ότι μόνο στον Θεό ανήκουν «η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας».

Η Κυριακή Προσευχή δεν καταργεί την αδιάλειπτη

Η πνευματική Ελευθερία δεν έχει καμιά σχέση μέ τή σωματική Ελευθερία. Στήν πνευματική Ελευθερία δεν επιδρά η σωματική δουλεία καί αντίστροφα, η σωματική Ελευθερία δεν μπορεί να αποτρέψει την πνευματική υποδούλωση του ανθρώπου προσευχή. Παράδειγμα καί μακράς καί ολονύκτιας προσευχής, πού είναι τόσο αναγκαία καί ωφέλιμη, μάς έδωσε ο ίδιος ο Κύριος. Η Κυριακή Προσευχή, επίσης, δεν καθιστά άχρηστες ή περιττές τίς άλλες προσευχές, πού έχει θεσπίσει η αγία Εκκλησία μας. Αυτή συνιστά την ουσία τους, αποτελεί τό πρότυπό τους, μάς διδάσκει ότι σε κάθε προσευχή μας οφείλουμε να ζητάμε από τόν Θεό μόνο πνευματικά αγαθά. Όλες οι προσευχές πού έχουν συνταχτεί από τους άγιους πατέρες, όλες οι προσευχές πού χρησιμοποιούνται στη θεία λατρεία, ανταποκρίνονται σ’ αυτή την ιερή αίτηση. Πηγή τους είναι τό Άγιο Πνεύμα, πού μιλάει μέσ’ από την Κυριακή Προσευχή.
Δεν είναι ευάρεστο στον Λυτρωτή μας, πού μάς εξαγόρασε γιά τή μακάρια αιωνιότητα μέ τίμημα τό ατίμητο Αίμα Του, να Τόν επικαλούμαστε γιά οτιδήποτε φθαρτό καί πρόσκαιρο. Αν είναι αναπόφευκτο να απευθυνθούμε κάποτε στον μεγάλο Θεό μ’ ένα αίτημα γιά την ικανοποίηση εφήμερης ανάγκης μας, τότε ας τό κάνουμε μέ προσοχή καί ευλάβεια, χωρίς επιμονή καί έξαψη, μέ λίγες ταπεινές λέξεις. Καί ας κλείσουμε την προσευχή μας μέ την ολόψυχη εναπόθεση τού εαυτού μας καί τού αιτήματος μας στήν κρίση καί τό θέλημα του Θεού.

Στήν προσευχή δεν έχουν θέση η πολυλογία καί ο στόμφος. Στήν προσευχή δεν έχουν θέση αιτήματα γιά επίγεια αγαθά καί αξιώματα. Από τέτοια αιτήματα είναι γεμάτες οι προσευχές τών ειδωλολατρών καί των όμοιων τους σαρκικών ανθρώπων, πού νοιάζονται μόνο γιά τά γήινα καί τά εφήμερα, έχοντας λησμονήσει καθετί το ουράνιο. «Όταν προσεύχεστε, μη φλυαρείτε Όπως οι ειδωλολάτρες», μάς πρόσταζε ο Κύριος, όταν μάς παρέδωσε την Κυριακή Προσευχή. «Γιατί (οι ειδωλολάτρες) νομίζουν Ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν. Μή γίνετε Όμοιοι μ’ αυτούς• γιατί ο Πατέρας σας ξέρει από τί έχετε ανάγκη, προτού ακόμα Τού το ζητήσετε». «Πρώτα άπ’ όλα να ζητάτε τη βασιλεία του Θεού καί τή δικαιοσύνη Του», δηλαδή την ενάρετη ζωή πού εισάγει σ’ αυτή τη βασιλεία, «καί όλα αυτά», όλα τα αναγκαία γιά την επίγεια ζωή σας, «θα σάς δοθούν». Αμήν.
 ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ.ΑΣΚΗΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ. Β