Ἡ ἐξομολόγηση κόβει τὰ δικαιώματα τοῦ διαβόλου – Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

Νὰ πᾶνε τοὐλάχιστον οἱ ἄνθρωποι σὲ ἕναν Πνευματικὸ νὰ ἐξομολογηθοῦν, νὰ φύγει ἡ δαιμονικὴ ἐπίδραση, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δὲν μποροῦν οὔτε νὰ σκεφθοῦν ἀπὸ τὴν δαιμονικὴ ἐπίδραση. Ἡ μετάνοια, ἡ ἐξομολόγηση κόβει τὸ δικαίωμα τοῦ διαβόλου. Πρὶν λίγο καιρό, ἦρθε στὸ Ἅγιον Ὅρος ἕνας μάγος καὶ ἔφραξε μὲ πασσαλάκια καὶ δίχτυα ὅλο τὸν δρόμο ἐκεῖ σὲ μιὰ περιοχὴ κοντὰ στὸ Καλύβι.

Ἂν περνοῦσε ἀπο ἐκεῖ μέσα ἕνας ἀνεξομολόγητος, θὰ πάθαινε κακό. Δὲν θὰ ἤξερε ἀπὸ ποῦ τοῦ ἦρθε. Μόλις τὰ εἶδα, κάνω τὸ σταυρό μου καὶ περνῶ ἀπό μέσα. Τὰ διέλυσα. Μετὰ ὁ μάγος ἦρθε στὸ Καλύβι, μοῦ εἶπε ὅλα τὰ σχέδια του καὶ ἔκαψε τὰ βιβλία του. Σὲ ἕναν ποὺ εἶναι πιστός, ἐκκλησιάζεται, ἐξομολογεῖται, κοινωνάει, ὁ διάβολος δὲν ἔχει καμμία δύναμη, καμμία ἐξουσία. Κάνει μόνο λίγο «κάφ-κὰφ» σὰν ἕνα σκυλὶ ποὺ δὲν ἔχει δόντια. Σὲ ἕναν ὅμως ποὺ δὲν εἶναι πιστὸς καὶ τοῦ δίνει δικαιώματα, ἔχει μεγάλη ἐξουσία. Μπορεί νά τον λιντσάρει. Ἔχει δόντια καὶ τὸν ξεσκίζει. Ἀνάλογα μὲ τὰ δικαιώματα ποὺ τοῦ δίνει μιὰ ψυχή, εἶναι καὶ ἡ ἐξουσία του ἐπάνω της.

Ἀκόμη κι ὅταν πεθάνει κανεὶς καὶ εἶναι τακτοποιημένος, τὴν ὥρα ποὺ ἡ ψυχή του ἀνεβαίνει στὸν Οὐρανό, εἶναι σὰν νὰ τρέχει ἕνα τραῖνο καὶ ἄλλα σκυλιὰ τρέχουν ἀπο πίσω γαυγίζοντας «κάφ-κὰφ» κόβει καὶ κανένα σκυλὶ τὸ τραῖνο. Ἀλλὰ ἂν δὲν εἶσαι τακτοποιημένος εἶναι σὰν νὰ βρίσκεται σὲ τραῖνο ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τρέξει μὲ ταχύτητα, γιατί εἶναι χαλασμένες οἱ ρόδες, οἱ πόρτες ἀνοιχτὲς καὶ μπαίνουν τα σκυλιὰ μέσα καὶ δαγκάνουν καὶ κανένα.

Ὅταν ὁ διάβολος ἔχει ἀποκτήσει μεγάλα δικαιώματα στὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν ἔχει κυριεύσει, τότε πρέπει νὰ βρεθεῖ ἡ αἰτία γιὰ νὰ κοποῦν τὰ δικαιώματα. Ἀλλιῶς ὅση προσευχὴ καὶ νὰ κάνουν οἱ ἄλλοι, αὐτὸς δὲν φεύγει. Σακατεύει τὸν ἄνθρωπο. Οἱ ἱερεῖς δώσ’του – δὼσ’του ἐξορκισμοὺς καὶ τελικὰ τὰ πληρώνει ὁ ἄνθρωπος, γιατί βασανίζεται ἀκόμη περισσότερο ἀπὸ τὸν διάβολο. Πρέπει νὰ μετανοήσει ὁ ἄνθρωπος, νὰ ἐξομολογηθεῖ νὰ κοποῦν τὰ δικαιώματα ποὺ ἔχει δώσει καὶ μετὰ θὰ φύγει ὁ διάβολος. Ἀλλιῶς θὰ ταλαιπωρεῖται. Μιὰ μέρα, δυὸ μέρες, ἑβδομάδες, μῆνες, χρόνια, διάβασε – διάβασε ἐξορκισμούς, ἀφοῦ ὁ διάβολος ἔχει δικαιώματα δὲν φεύγει.

 

ΠΗΓΗ: https://antonisparas.blogspot.com