«Ὁ ἐγωϊσμός μᾶς βυθίζει στόν Ἅδη. Ὁ τέλεια ταπεινός παραδίδεται ὁλοκληρωτικά στόν Θεό καί ζεῖ μιά ὑπέροχη εἰρήνη καί καταπληκτική ἐλευθερία.
Ὁ ἐγωϊστής ἄνθρωπος θεωρεῖ ὑπεύθυνο τῶν προβλημάτων του τόν Θεό καί τόν θεωρεῖ φοβερά σκληρό.
Δίχως καμιά αἴσθηση περί Θεοῦ ὁ ταλαίπωρος ἄνθρωπος δέν ἔχει ὑπομονή κι ἐλπίδα καί βαριέται ἀκόμη καί αὐτή τήν ἴδια τή ζωή του.

Δίχως τόν θεῖο φωτισμό ὁδηγεῖται στήν κατάθλιψη, τή μελαγχολία καί τήν ἀπόγνωση.

Ἡ κατάσταση αὐτή ὁδηγεῖ τελικά τόν ἄνθρωπο στήν ἀπόρριψη τοῦ Θεοῦ, θεωρεῖ τήν πίστη παραφροσύνη, τόν Θεό ἀνύπαρκτο.
Ἀποτέλεσμα ἡ σκοτεινιά τῆς ψυχῆς, ἡ ταραχή τῆς καρδιᾶς, ἡ κακία τοῦ νοῦ, τό μίσος, ἡ ψηλοφθονία καί ἡ ἐκδίκηση
τῶν ἀνθρώπων.

Οἱ πιστοί, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, δέν παρασύρονται ἀπό τό μίσος τῆς κακίας καί τή δαιμονοκίνητη ἀπόγνωση.
Ἡ θερμή πίστη καί ἡ ἀγάπη κι ἐμπιστοσύνη στόν Θεό γαληνεύουν τόν ἄνθρωπο». 

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 – TEYXOΣ􀀀 59 -ετος ΙΔ
΄
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ