«Ελθέτω η βασιλεία Σου».
«Η βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας». Τί θαυμαστή αλληλουχία στην Κυριακή Προσευχή! Μ’ αυτήν παριστάνεται η αλληλουχία, η κλιμάκωση, το άγιο σύστημα της πνευματικής προόδου. Μετά το αίτημα γιά την παροχή της θεογνωσίας, ο υιοθετημένος από τόν Θεό άνθρωπος ζητάει, μέ υπόδειξη του Κυρίου, να έρθει στην ψυχή του η βασιλεία του Θεού. Αυτή τη βασιλεία πρέπει να τη ζητάμε μέ προσευχή ταπεινή αλλά καί μέ πίστη δυνατή. ’Αν είμαστε αληθινά πιστοί, οπωσδήποτε θα τή λάβουμε. Μάς το έχει υποσχεθεί ο Λόγος του Θεού: «Εκείνος πού έχει εγκολπωθεί τίς εντολές μου καί τίς εκτελεί, αυτός με αγαπά» καί σ’ αυτόν αγιάζεται τό όνομά μου- «κι αυτός πού μέ αγαπά, θ’ αγαπηθεί από τον Πατέρα μου». «Όποιος μέ αγαπά, θα τηρήσει τόν λόγο μου» καί θ’ αγιαστεί σ’ αυτόν τό όνομά μου. Καί ο Πατέρας μου θα τόν αγαπήσει, καί θα έρθουμε σ’αυτόν καί θα κατοικήσουμε μαζί του».
«Ελθέτω η βασιλεία Σου»! Τί θαυμαστό αίτημα! Καί τί θαυμαστή επιθυμία εκφράζεται με το αίτημα αυτό! Η θερμή προσευχή εμπνέεται από υπερφυσική επιθυμία καί η προσευχή αυτή εκπληρώνεται. Ναι, εκπληρώνεται! Τό αποδεικνύουν συγκεκριμένα γεγονότα καί αναμφισβήτητες εμπειρίες. Σε τί άλλο μπορούν ν’ αποδοθούν τά μεγάλα θαύματα καί σημεία πού επιτέλεσαν οι άγιοι, παρά στο ότι μέσα τους κατοικούσε καί ενεργούσε ο Θεός; Σε τί άλλο μπορεί ν’ αποδοθεί η ικανότητα της προφητείας, της αποκαλύψεως των κρυμμένων στα βάθη τού νου καί της καρδιάς τών ανθρώπων σκέψεων καί προθέσεων, ικανότητα πού είχαν οι άγιοι, παρά στο ότι μέσα τους κατοικούσε καί με τό στόμα τους μιλούσε ο Θεός, ο οποίος βλέπει τό μέλλον όπως το παρόν καί γιά τον οποίο δεν υπάρχουν μυστικά; Τό βεβαίωσαν οι ίδιοι οι άγιοι.
Ο απόστολος Παύλος έγραφε στους Γαλάτες: «Δεν ζω πια εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός». Καί στους Κορινθίους: «Ζητάτε απόδειξη του Χριστού, ο οποίος μιλάει μέσα από μένα». Όταν οι απόστολοι Πέτρος καί Ιωάννης θεράπευσαν στήν πύλη του Ναού των Ιεροσολύμων τον εκ γενετής χωλό, πλήθος ανθρώπων μαζεύτηκαν γύρω τους κατάπληκτοι. Τότε ο απόστολος Πέτρος τούς είπε: «Ισραηλίτες, γιατί θαυμάζετε γι αυτό καί γιατί μας κοιτάτε έτσι, σαν να ήταν μέ δική μας δύναμη ή μέ δική μας ευσέβεια πού τόν κάναμε αυτόν εδώ να περπατά; Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ καί του Ιακώβ, ο Θεός των προπατόρων μας, έδειξε τη δόξα τού δούλου Του Ιησού».
Στο βιβλίο τών Πράξεων των Αποστόλων διαβάζουμε γιά ένα εκπληκτικό γεγονός: Οι χριστιανοί των Ιεροσολύμων, εκπληρώνοντας τή σχετική παραίνεση τού Κυρίου, πουλούσαν τίς περιουσίες τους καί έφερναν τό αντίτιμο στους αποστόλους, οι οποίοι απ’ αυτό έδιναν  στον κάθε πιστό ανάλογα μέ τίς ανάγκες του. Έτσι, δεν υπήρχε κανείς ανάμεσα τους πού να στερείται τά απαραίτητα. Κάποιος χριστιανός, λοιπόν, ο Ανανίας, καί η γυναίκα του, η Σαπφείρα, πούλησαν ένα κτήμα τους, αλλά κράτησαν ένα μέρος από τό αντίτιμο γιά τόν εαυτό τους. Τό υπόλοιπο το έφερε ο Ανανίας καί τό έθεσε στη διάθεση των αποστόλων σάν τό συνολικό τάχα ποσό, νομίζοντας ότι θα ξεγελούσε τούς πνευμονοφόρους μαθητές τού Κυρίου. 
Τότε ό άγιος Πέτρος τού είπε : «Ανανία, γιατί άφησες τόν σατανά να κυριέψει την καρδιά σου; Γιατί είπες ψέματα στο Άγιο Πνεύμα καί κράτησες γιά τόν εαυτό σου ένα μέρος από τό αντίτιμο του κτήματος; Όσο ήταν απούλητο, δεν ήταν δικό σου; Καί όταν πουλήθηκε, πάλι στο χέρι σου δεν ήταν να κρατήσεις τό αντίτιμο; Γιατί σκέφτηκες να κάνεις αυτό τό  πράγμα; Δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους, άλλά στον θεό». Ακούγοντας ο Ανανίας τά λόγια αυτά, έπεσε κάτω καί ξεψύχησε. Την ιδία τύχη είχε καί η Σαπφείρα, όταν ήρθε λίγο αργότερα καί είπε τό ίδιο ψέμα, αμαρτάνοντας, όπως καί ο άνδρας της, στο Άγιο Πνεύμα, πού ενοικούσε στούς αποστόλους.
Η Εκκλησιαστική Ιστορία έχει διασώσει απ’ όλους τους αιώνες του Χριστιανισμού εμπειρίες αγίων μέ ενέργειες υπερφυσικές, ενέργειες οικείες όχι στήν ανθρώπινη φύση αλλά στον Θεό, που είχε ενοικήσει στούς ανθρώπους αυτούς. Ο όσιος Μακάριος ο Μέγας λέει: «Σ’ εκείνους πού επιφοίτησε η χάρη τού θείου Πνεύματος, κατοικώντας στα βάθη του νου τους, ο Κύριος γίνεται σάν ψυχή… Η ενέργεια καί η δύναμη τού φωτεινού Πνεύματος κατοικούν μέσα στον άνθρωπο πού έχει αγιαστεί».
Όποιος αισθάνεται μέσα του τή βασιλεία τού Θεού, γίνεται ξένος προς τόν κόσμο, τόν εχθρικό προς τόν Θεό κόσμο. Όποιος αισθάνεται μέσα του τή βασιλεία τού Θεού, επιθυμεί, από αληθινή αγάπη προς τούς συνανθρώπους του, να αποκαλυφθεί καί σ’ αυτούς η βασιλεία τού Θεού’ επιθυμεί άμεμπτα να έρθει η ορατή βασιλεία τού Θεού καί ν’ αφανίσει την αμαρτία από τή γή, εδραιώνοντας την κυριαρχία της αλήθειας καί της δικαιοσύνης. Σε τέτοια κατάσταση βρισκόταν ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, όταν κατά την έκστασή του αποκρίθηκε στον Κύριο, που του υποσχέθηκε ότι θα έρθει σύντομα γιά την τελική Κρίση του κόσμου: «Ναι, έλα, Κύριε Ιησού». 

Όλα, γιατί η γη είναι γεμάτη ανομία χρειάζεται κάθαρση καί ανακαίνιση. Γιά τό αντίθετο παρακαλεί εκείνος πού δεν είναι επαρκώς έτοιμος, εκείνος πού βλέπει τόν ναό της ψυχής του να είναι ακόμα θλιβερά έρημος, δίχως τόν Θεό ένοικο παρακαλεί να τού δοθεί πίστωση χρόνου, γιά να ολοκληρώσει τόν πνευματικό του αγώνα, όπως εκείνος ό αμπελουργός της ευαγγελικής παραβολής, ο οποίος είπε στον ιδιοκτήτη του αμπελιού, όταν εκείνος τον πρόσταζε να κόψει μιαν άκαρπη συκιά: «Κύριε, άφησέ την καί τούτη τη χρονιά, για να τη σκάψω γύρω-γύρω», απαλλάσσοντάς την από τα πάθη πού την εξασθενίζουν, «καί να της βάλω κοπριά», την ταπείνωση καί τη μετάνοια.

 ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ.ΑΣΚΗΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ. Β