ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/6, ΩΡΑ 18.30 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/6, ΩΡΑ 7-9 ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ