Το κακό μεταδίδεται τόσο εύκολα, όσο μιά κολλητική αρρώστια.

Στάρετς Παρθένιος της Κίεβο-Πετσέρσκαγια Λαύρας.
Το κακό μεταδίδεται τόσο εύκολα, 
όσο μιά κολλητική αρρώστια. 
Άν συναναστρέφεσαι συχνά με ανθρώπους που φλυαρούν, 
που συκοφαντούν, που αγαπούν τα κοσμικά πράγματα, 
τότε και σύ χωρίς να το καταλάβεις,
 θα πέσεις στα ίδια πάθη. 

Και αντίθετα, αν συναναστρέφεσαι με ανθρώπους 
 Πνευματικούς και φίλους της προσευχής, 
τότε οι αρετές τους θα μεταδοθούν και σ’ εσένα.