20160302-2


Ο πιστός, έχοντας καταλύσει τα δεσμά του εγωισμού, τα οποία περιορίζουν ασφυκτικά την αγάπη του και δεν του επιτρέπουν να ενεργεί και να βλέπει πέρα από ένα μικρό ορίζοντα γύρω από τον εαυτό του, τινάχτηκε μακριά και ελευθερώθηκε από τον τυραννικό ζυγό της δουλείας του εγωισμού, καταργώντας την άθλια λατρεία του εαυτού του.


Άγιος Νεκτάριος επίσκοπος Πενταπόλεως ο θαυματουργός