Τα μικρά μυστικά

Την πνευματική αποκλειστικότητα για τον καθένα μας την έχει μόνο ο Χριστός, την εξασφαλίζει με το αίμα Του.
Όταν ευχαριστώ τον Θεό για τις ευεργεσίες του παρελθόντος, λησμονώ και ανησυχώ για τα προβλήματα του μέλλοντος και αντιμετωπίζω με επιτυχία τα προβλήματα του παρόντος.
Να πιστεύω στην προσωπική μου αδυναμία και να εμπιστεύομαι την δύναμη του Θεού. Αυτό είναι το πρώτο μυστικό για μια μόνιμη και σταθερή πνευματική ζωή.

Το να ζητώ από τον Θεό την λύση του προβλήματός μου είναι πολύ καλό : «αἰτεῖται … ζητεῖτε… κρούετε».
Το να πιστεύω όμως ότι ο Θεός γνωρίζει όλα τα προβλήματά μου και ενδιαφέρεται γι’ αυτά ιδιαιτέρως, αυτό είναι το δεύτερο μυστικό και η ουσία της πιο αληθινής χριστιανικής ζωής. «Οἶδε ὁ πατήρ ἡμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρήζεται τούτων ἁπάντων».