Αγάπη:
Το πιο όμορφο λουλούδι στον κήπο των αρετών, που συνθέτουν την διάκριση.
Το πιο έντονο χρώμα στο ουράνιο τόξο του Ευαγγελικού ουρανού. Το πιο ακριβό μαργαριτάρι στο στέμμα της πίστεως.

Το κλειδί, που ανοίγει όλες τις πόρτες της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
Το φάρμακο, που γιατρεύει όλες τις αρρώστιες της ψυχής και του σώματος.
Ο ύμνος ο ευαγγελικός του Παραδείσου
Γέροντος Εφραίμ Φιλοθείτου