«Προσευχή» στον Άγιο Ιούδα το Θαδδαίο ή έντεχνα σχεδιασμένη πιστών-παγίδα με «λίγο» από μαγεία;

Ερώτηση: Μου έδωσαν ένα φυλλάδιο με μία προσευχή το οποίο σας αποστέλλω η οποία τιτλοφορείται «Προσευχή στον Άγιο Ιούδα το Θαδδαίο». Εγγυάται αποτελέσματα για ότι ζητήσει κανείς. Δεν μου αρέσει το γεγονός ότι λέει πως πρέπει «οι προσευχές να απαγγέλλονται 6 φορές την μέρα επί 9 μέρες.  Παρακαλώ σχολιάστε, πρόκειται περί πλάνης; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Τι λέει το φυλλάδιο με την «προσευχή»: «Αγιώτατε Απόστολε, Άγιε Ιούδα Θαδδαίε, πιστέ υπηρέτη και φίλε του Ιησού, η Ορθοδοξία, σ’ όλον τον κόσμο σε τιμά και σε επικαλείται ως Προστάτη των απελπισμένων υποθέσεων, αυτών για τις οποίες έχει χαθεί κάθε ελπίδα. Προσευχήσου για μένα. Είμαι τόσο απελπισμένος/η και μόνος/η. Σε ικετεύω κάνε χρήση αυτής της ιδιαίτερης Χάρης που σου έχει δοθεί, να φέρνεις ορατή και γρήγορη βοήθεια όπου δεν υπάρχει καμία σχεδόν ελπίδα βοηθείας.
 Βοήθησέ με τούτη την ώρα της ανάγκης, για να μπορέσω να λάβω την παρηγοριά και τη βοήθεια της Αγίας Τριάδος, σ’ όλες μου τις ανάγκες, δοκιμασίες, και βάσανα – (εδώ εκφράζετε το αίτημά σας) – και να μπορώ να υμνώ τον Χριστό μαζί με σένα και με όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Υπόσχομαι, ώ ευλογημένε Άγιε Ιούδα Θαδδαίε, να ενθυμούμαι πάντοτε αυτή τη μεγάλη Χάρη. Να σε τιμώ πάντοτε, ιδιαίτερα ως τον πιο δυνατό προστάτη μου, και με ευγνωμοσύνη να ενθαρρύνω την ευλάβεια προς εσένα. Αμήν!».

«Είθε το όνομα της Αγίας Τριάδος να λατρεύεται και να υμνείται απ’ όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, στους αιώνες των αιώνων. Αμήν! Είθε το όνομα του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, να υμνείται και να δοξάζεται τώρα και παντοτινά. Αμήν! Άγιε Ιούδα Θαδδαίε δεήσου για μας και άκουσε τις προσευχές μας. Αμήν! Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Ας είναι ευλογημένο το όνομα της Υπεραγίας και Αειπαρθένου Μαρίας. Ας είναι ευλογημένος ο Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος. Σε όλο τον κόσμο και σ’ όλους τους αιώνες. Αμήν! Πάτερ Ημών… Χαίρε Μαρία Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά Σου. Ευλογημένη συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε υπέρ ημών των αμαρτωλών νυν και αεί και την ώρα του θανάτου ημών. Αμήν!».

Αυτή η προσευχή λέγεται όταν συναντάμε προβλήματα ή όταν δεν φαίνεται να υπάρχει βοήθεια και έχουμε σχεδόν απελπιστεί. Οι προσευχές του εννεαημέρου πρέπει να απαγγέλλονται έξι (6) φορές την ημέρα, επί εννέα (9) συνεχείς ημέρες. Οι προσευχές εισακούγονται την ενάτη και πριν και ποτέ μέχρι τώρα δεν απέτυχαν. Θα λάβετε τη Χάρη που ζητάτε, όσο απραγματοποίητη κι αν φαίνεται. Διαδώστε την ευλάβεια στον Άγιο Ιούδα τον Θαδδαίο. Ο Άγιος Απόστολος Ιούδας έχει γράψει μία Επιστολή η οποία ευρίσκεται στην Καινή Διαθήκη, πριν από την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Την διαδίδετε και αυτή με την παρούσα Ευλογία».

Απάντηση: Αγαπητέ αναγνώστη, πρόκειται περί πλάνης. Ο Ιούδας ο Θαδδαίος, ήταν ένας από τούς δώδεκα Αποστόλους και, από ότι φαίνεται (είναι λίγα τα βιογραφικά στοιχεία που έχουν διασωθεί), αδελφός του Ιακώβου του Αδελφοθέου άρα και κατά σάρκα αδελφός του Κυρίου. Η παρούσα προσευχή μας προβλημάτισε πολύ, για τέσσερις κυρίως λόγους: Τον τρόπο με τον οποίο «πρέπει» να εκτελείται και μάλιστα με εγγυημένα αποτελέσματα. Τα λόγια και η μορφή της. Η προέλευσή της δείχνει να πηγάζει από προσευχή της παπικής εκκλησίας. Η εμμονή  της σε ένα όνομα «Ιούδα».
1. Προβληματισμός για τον τρόπο εκτέλεσης της προσευχής. Κατ’ αρχάς όπως πολύ σωστά αναφέρεις, καμία προσευχή δeν «εγγυάται» αποτελέσματα και μάλιστα μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, π.χ. σε 9 συνεχείς ημέρες.  Ποιός μπορεί να πει πότε ο Θεός θα αποφασίσει να πραγματοποιήσει το αίτημά μας; Είναι σαν να εκβιάζω τον Θεό να ενεργήσει· α) οπωσδήποτε β) για οποιοδήποτε θέμα γ)όποτε θέλω εγώ. Άρα κατεβάζω τον Θεό στα δικά μου μέτρα και σταθμά.
α) οπωσδήποτε: Ο Κύριος στη Γεθσημάνια προσευχή του αιτείται στο Θεό Πατέρα «εἶ δυνατόν ἐστι, παρελθέτω ἀπ᾿ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο».  Εδώ δεν λέει «οπωσδήποτε», λέει «εἶ δυνατόν». Άρα μας διδάσκει ο Κύριος στη Γεθσημανή (μαζί και με άλλα, ίσως πιο σημαντικά πράγματα) ότι δεν εκβιάζουμε τον Θεό, ακόμα και αν είμαστε και εμείς «Θεοί».  Ακόμα, το αίτημα του Κυρίου δεν έγινε δεκτό, αποδεχόμενος ο  Ίδιος το θέλημα του Πατρός.  Μέσω της προσευχής λοιπόν: Αιτούμεθα, δεν εκβιάζουμε. Μπορεί να γίνει αποδεκτό το αίτημά μας μπορεί και όχι (ίσως και να μην είναι για το καλό μας – βλέπε και επόμενη παράγραφο). Αποδεχόμαστε το θέλημα του Κυρίου
β) για οποιοδήποτε θέμα: Ο εμπνευστής της «προσευχής» αυτής προτείνει να τη λέμε «όταν συναντάμε προβλήματα, όταν δεν έχουμε βοήθεια και όταν έχουμε απελπιστεί». Και αν αυτό το οποίο αιτούμαι δεν είναι για το καλό μου; Ή είναι για το κακό του άλλου; Πάλι δουλεύει η μυστήρια αυτή «προσευχή του Ιούδα; Εγγυάται αποτελέσματα ανεξαρτήτως του αιτήματος;  Και καλά, ένας Ορθόδοξος Χριστιανός που ζει μέσα στην εκκλησία, που ζει εν μετανοία, εξομολογείται, μεταλαμβάνει των αχράντων μυστηρίων …πώς είναι δυνατόν να μην έχει βοήθεια «από κανένα» ή να «έχει απελπιστεί»; Μήπως επομένως αυτή η «προσευχή» προσπαθεί εντέχνως να βρει «οπαδούς» σε όσους Ορθοδόξους έχουν χαλαρή σχέση με την εκκλησία; Και αν είναι έτσι, και οι Ιεχωβάδες την ίδια μέθοδο της χαλαρής σχέσης με την εκκλησία δεν χρησιμοποιούν για να προσεγγίσουν κάποιους αφελείς Ορθοδόξους;
γ) όποτε θέλω εγώ: Ο άνθρωπος σήμερα θέλει γρήγορες λύσεις σε όλα.  Εδώ και τώρα. Δεν λειτουργεί έτσι ἡ προσευχή.  Έτσι λειτουργεί η ματαιοδοξία και πλεονεξία του ανθρώπου, ακόμα και αυτή η μαγεία κ.λπ. Χρειάζεται πολύ μεγάλη αγιότητα για να ενεργήσει ο Κύριος άμεσα σε ένα αίτημα, και πάλι αν ο Κύριος θελήσει. Μήπως είμαστε και εμείς Άγιοι;
Η μοναδική στιγμή στην ιστορία που έγινε «προγραμματισμένη» επίσκεψη της Θείας Χάριτος ήταν αυτή της Πεντηκοστής, διότι ὁ Κύριος είχε προειδοποιήσει τούς μαθητές Του ότι θα τους αποστείλει το Άγιο Πνεύμα. Αυτό που αναφέρει το φυλλάδιο ότι  «θα λάβετε τη χάρη που ζητάτε όσο απραγματοποίητη και αν φαίνεται (!)», θα μπορούσε να παραπέμψει ακόμα και σε πλάνη τύπου πεντηκοστιανών. Δηλαδή όσο χάρη και να ζητήσω θα τη λάβω;  Άρα μπορώ να φτάσω και στη θέωση έτσι απλά;  Άρα τι χρειαζόμαστε τη διδασκαλία των Πατέρων, τη μετάνοια, τη Θεία Κοινωνία, την ίδια την Εκκλησία του Κυρίου;  Εισερχόμαστε στον παράδεισο «θεωμένοι» μέσα σε 9 ημέρες!  Ε, και κάποιος άλλος υποσχέθηκε «θέωση» στην Εύα σε μία στιγμή, και… η συνέχεια «επί της οθόνης»… της εκτός παραδείσου.
Ένας μεγαλόσχημος μοναχός κάνει 2000 ή και περισσότερες μετάνοιες καθημερινά, χώρια τα κομποσκοίνια, οι προσευχές κατ’ ιδίαν, η «αδιάλειπτη» προσευχή, η συμμετοχή του στις ακολουθίες κ.λπ. Για να συγκρίνουμε το «6 φορές την ημέρα επί 9 ημέρες με το π.χ. 2000 μετάνοιες και 100 κομποσκοίνια και 2 ακολουθίες την ημέρα για 1, 2, 10, 20, 50 χρόνια, όλη του τη ζωή (του μοναχού). Τι περιμένει; Να τον ακούσει ο Θεός την 1η ημέρα, τη 10η, τον 1ο χρόνο, πότε; Τη Θεία Χάρη δεν μπορεί να την εκβιάζει κανείς. Ο άγιος Σιλουανός έλαβε τη χάρη σε 2 μήνες από τότε που πήγε στο Άγιο Όρος να ασκητέψει, και όταν πήγε να εξομολογηθεί στον πνευματικό του για να επιβεβαιώσει αν το όραμα που είδε ήταν εκ Θεού ή εκ του Πονηρού, ο πνευματικός του, αφού του επιβεβαίωσε ότι ήταν εκ του Θεού, του αποκάλυψε ότι του ιδίου του είχε πάρει 40 χρόνια προσευχής για να αξιωθεί της Χάριτος. Σε κάποιον, λοιπόν, παίρνει 2 μήνες σε κάποιον άλλο 40 χρόνια, σε άλλον ποτέ.
2. Προβληματισμοί που προκύπτουν από τα λόγια και τη μορφή της ίδιας της προσευχής. Εκ πρώτης όψεως η προσευχή αυτή δεν δείχνει κάτι το ύποπτο.  Θα μπορούσε ενδεχομένως κανείς, καλή τη πίστη, να πει αυτή την προσευχή μία φορά στον άγιο Ιούδα τον Θαδδαίο με το αίτημά του και αν ο Κύριος αποφασίσει να δώσει την απάντησή του εν ευθέτω χρόνω, με τη μεσιτεία του αγίου Ιούδα του Θαδδαίου, ας είναι ευλογημένο (όχι όμως και ακλουθώντας τις οδηγίες περί 6 φορών την ημέρα επί 9 ημέρες κ.λπ.)
Σημεία που προξενούν εντύπωση: Η χρήση της Δημοτικής γλώσσας (όταν όλες οι επίσημες παρακλήσεις έχουν συνταχθεί στην καθαρεύουσα). Το σημείο της προσευχής: «… να σε τιμώ πάντα ως τον πιο δυνατό προστάτη μου και με ευγνωμοσύνη να ενθαρρύνω την ευλάβεια προς εσένα».  Ουδέποτε ένας Άγιος περιμένει από τον πιστό ανταπόδοση, τι κερδίζει ο οποιοσδήποτε Άγιος από εμάς ή την υπόσχεσή μας να τον τιμούμε ή να διαδίδουμε το όνομά του;  Έχει ανάγκη ανταπόδοσης, αναγνώρισης, ή δόξας;  Ιδιαίτερα «ανθρωποκεντρικό» και εκκοσμικευμένο το φρόνημα του συντάκτη της προσευχής, εάν όχι εωσφορικό. Η οποιαδήποτε προσπάθεια να δημιουργήσει κανείς ένα «τύπο» προσευχής βάσει της οποίας ο Θεός πρέπει να λατρεύεται εν γένει από τους πιστούς είναι επικίνδυνο και εκτός παραδόσεως της Ορθόδοξου πίστεως.  Σύγχρονοι υμνογράφοι σαν τον μακαριστό Αγιορείτη Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη, έλαβαν επίσημα ευλογία (άδεια) και  για να συνθέσουν ακολουθίες και ύμνους και για να τους δημοσιεύσουν.  Αλλιώς θα ήταν πολύ εύκολο ο καθένας να έκανε αυθαιρέτως ό,τι ήθελε (όπως και οι προτεστάντες). Αναρωτιέται κανείς, χάθηκαν τόσες διαθέσιμες παρακλήσεις Αγίων, ή της Παναγίας μας;  Σε όλο το λατρευτικό μέρος της Εκκλησίας μας δεν μπορεί να βρει κανείς παρηγοριά και ο μόνος τρόπος για να τη βρει είναι από ένα αυθαιρέτως δημιουργημένο φυλλάδιο; Μία εγκεκριμένη παράκληση στο όνομα του Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου θα ήταν οπωσδήποτε προτιμότερη και μέσα στη λειτουργική τάξη της Εκκλησίας.
3. Η προέλευσή της, δείχνει να πηγάζει από προσευχή της παπικής εκκλησίας. Βρήκαμε εκατοντάδες αναφορές στο διαδίκτυο (στην αγγλική γλώσσα) σχετικά με την προσευχή αυτή. Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα αναφορά είναι η εξής: http://www.catholic-saints.info/catholic-prayers/prayer-to-saint-jude-thaddeus.htm και μάλιστα για δύο λόγους: Προλογεί:  «Προσευχή προς τον Άγιο Ιούδα τον Θαδδαίο, ευχαριστηθείτε από τις παρηγορητικές λέξεις αυτής της παραδοσιακής Καθολικής προσευχής!». («Prayer to Saint Jude Thaddeus. Enjoy the comforting words of this traditional Catholic Prayer»). Το αγγλικό κείμενο είναι σχεδόν ίδιο με το ελληνικό (!!!). Στο ελληνικό έχει προστεθεί βέβαια «…η Ορθοδοξία, σε όλο τον κόσμο σε τιμά…»,  «…υμνείται από όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς..». Φαίνεται δηλαδή να πήραμε μία μη ορθόδοξη προσευχή και να τις δώσαμε εύκολα «ταυτότητα» ορθόδοξης!
Συμπέρασμα. Πρόκειται περί πλάνης. Μία προσευχή χωρίς στοιχεία Ορθόδοξης προέλευσης, αντιθέτως με στοιχεία παπικής. Ο τρόπος του εγγυημένου αποτελέσματος σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παραπέμπει στην καλύτερη περίπτωση σε ανθρωποκεντρική εκκοσμικεύση ή, στη χειρότερη περίπτωση, σε λευκή μαγεία.
Εστία Πατερικών Μελετών