ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΙΣ 7.00´

ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κά­θε Σάβ­βα­το πρω­ί 7-9 πε­ρί­που
Κά­θε Κυ­ρια­κή πρω­ί 7-10 πε­ρί­που
ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΩΝ ή ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΙΩΝ
Πέμπτη 11/6 (Αγίου Λουκά Ιατρού) 7-9.15´

Τετάρτη 24/6 (Γενέθλιον Προδρόμου) 7-9.15´
Δευτέρα 29/6 (Αγίων Αποστόλων) 7-9.15´
Τρίτη 30/6 (Πέτρου κ Παύλου) 7-9.15´