Δικαιολογητικά Γάμου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ

Α) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΑΜΙΑΣ ΝΥΜΦΙΟΣ – ΝΥΜΦΗ

  1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ.
  2. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ – ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ ΑΠΟ Κ.Ε.Π. ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΑΠΤΙΣΤΕΙ.

α) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΓΑΜΟΣ).

β) ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ (ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ).

γ) ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ή ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ (ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ).

δ) ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ (ΧΗΡΕΙΑ).

ε) ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΜΦ. ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ).

  1. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ.
  2. 2 ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ.

 

Β) ΚΟΙΝΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ)

  1. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΠΟ ΕΦΟΡΙΑ (18 ΕΥΡΩ).
  2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ – (ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ).
  3. ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
  4. 5 ΕΥΡΩ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΑΝ Ο ΝΥΜΦΙΟΣ Η΄ Η ΝΥΜΦΗ  ΜΕΝΕΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΝΟΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΑΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ – ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΕΡΕΑΣ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ Π.ΑΓΑΜΙΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ  ΟΙΚΕΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 40 ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ.