«Κα ὅταν προσεύχῃοὐκ ἔσῃ ὥσπερ οἱ ὑποκριταί, ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς κα ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως ἂν φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν.σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃεἴσελθε εἰς τὸν ταμιεῖόν σου, κα κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷκα  πατήρ σου  βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.» (Ματθ. 6, 5 – 6)

Έχουνε γραφτεί πολλά για το πώς πρέπει ο Χριστιανός να εισέρχεται και να στέκεται εντός του ιερού ναού. Δυστυχώς όμως, πολλοί πιστοί είτε δεν γνωρίζουν είτε αγνοούν την τάξη που γενικώς ακολουθείται. Η προσευχή των πιστών και ειδικά της λατρευτικής συνάξεως που γίνεται από όλο το λαό του Θεού, έχει συγκεκριμένο τρόπο (που καθορίζεται από το Τυπικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας) και δεν είναι για να προβάλλεται ο καθένας. Στο σύντομο αυτό άρθρο, θα γίνει λόγος για μερικές κακές πρακτικές που ενώ φαίνονται αθώες, δύνανται να αποσυντονίσουν τον πιστό λαό.

Εισερχόμενος ο πιστός στον ναό, πρέπει να καταλάβει αμέσως σε ποιο σημείο βρίσκεται η ακολουθία εάν έχει αρχίσει. Ο λόγος γιατί σε ορισμένα σημεία όπως π.χ. την ανάγνωση του Εξαψάλμου, απαγορεύονται οι πιστοί να περιφέρονται στον ναό αλλά μένουν στάσιμοι στη θέση τους μέχρι να τελειώσει η ανάγνωση. Εξάλλου, αυτό δείχνει το λόγο γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι Χριστιανοί όχι μόνο τι πιστεύουν αλλά πως γίνεται η Θεία Λατρεία.

Διαπιστώνεται πολλοί πιστοί να θέλουν, από ευλάβεια, να προσκυνήσουν όλες τις εικόνες που υπάρχουν στο ναό, ακόμη και του Τέμπλου. Δεν γνωρίζουν όμως ότι κανονικά, όταν υπάρχει ακολουθία απαγορεύεται ο λαϊκός να περπατά στο Σολέα. Γίνεται αυτό μόνο για τη προσκύνηση λειψάνου Αγίου/Αγίας, Θείας Ευχαριστίας, κ.α., που όλα γίνονται κατόπιν προτροπής του ιερέως. Τίποτα δεν γίνεται εντός του ιερού ναού άνευ λόγου. Δεν είναι θέμα κάποιου αυταρχισμού αλλά θέμα σεβασμού και τάξεως στην ιερότητα του χώρου.

Ο λαός περνά μεγάλες δυσκολίες όταν δεν γνωρίζει τι πιστεύει και ξεχνά ποιος είναι. Σε κάθε εποχή όπως και σήμερα, δεν πρέπει να αρκούνται οι πιστοί στην απλή επίσκεψη τους στον ναό κατά την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία ή σε μια μεγάλη εορτή. Ο πιστός πρέπει να εισέλθει πιο βαθειά στην όλη θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας όχι για να μην έχει δοκιμασίες στη ζωή του αλλά να γνωρίζει πως θα τις υπερβεί! Η ζωή του Χριστιανού δεν είναι απελπισία αλλά χαρά! Με θάρρος και εμπιστοσύνη στον Θεό, πρέπει κάθε τι να εναποτίθεται σε Αυτόν. Με την επίκληση της βοήθειας του Θεού πρέπει πρώτα να ξεκινά ο καθένας την ημέρα του όχι έχοντας το ως επίδραση μιας «μαγείας» αλλά για να λάβει τον φωτισμό του Αγ. Πνεύματος και να προχωρά στον δρόμο προς τον Θεό. Με τα όπλα της προσευχής, μελέτης και ένθερμης συμμετοχής στη Θεία Λατρεία, ο Χριστιανός θα μπορέσει να υπερβεί τα πάντα!