Η πορεία της ζωής μας δεν θάναι ποτέ εύκολη .
Τα πάντα θα εναλλάσσονται διαρκώς όπως η βροχή με τον ήλιο.
Άλλοτε χαρές , άλλοτε λύπες …
Αυτή είναι η πορεία μας …
Ένα μονάχα πρέπει νάχουμε στο μυαλό μας .
Μόνοι δεν είμαστε ποτέ.
Έχουμε Συνοδοιπόρο στο ταξίδι μας ,
Τον Αναστημένο και Γλυκύτατο Ιησού μας .
Ας αισθανόμαστε μυστικά την παρουσία του ,
και ας θωρακιζόμαστε απ΄ αυτή .
Καλή Δύναμη φίλοι μου !