Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 17 Μαρτίου 2013 (Τῆς Τυρινῆς)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα

(Ρωμ. ιγ´ 11-ιδ´ 4)
δελφοί, νν γρ γγύτερον μν σωτηρία τε πιστεύσαμεν. Η νξ προέκοψεν, δ μέρα γγικεν. ᾿Αποθώμεθα ον τ ργα το σκότους κα νδυσώμεθα τ πλα το φωτός. Ως ν μέρ εσχημόνως περιπατήσωμεν, μ κώμοις κα μέθαις, μ κοίταις κα σελγείαις, μ ριδι κα ζήλ, λλ᾿ νδύσασθε τν Κύριον ᾿Ιησον Χριστόν, κα τς σαρκς πρόνοιαν μ ποιεσθε ες πιθυμίας.

Τν δ σθενοντα τ πίστει προσλαμβάνεσθε, μ ες διακρίσεις διαλογισμν. Ος μν πιστεύει φαγεν πάντα, δ σθενν λάχανα σθίει. Ο σθίων τν μ σθίοντα μ ξουθενείτω, κα μ σθίων τν σθίοντα μ κρινέτω· Θες γρ ατν προσελάβετο. Σ τίς ε κρίνων λλότριον οκέτην; Τ δί Κυρί στήκει πίπτει· σταθήσεται δέ· δυνατς γάρ στιν Θες στσαι ατόν.

πόδοση στη νεοελληνική
δελφοί, τώρα τελικ σωτηρία βρίσκεται πι κοντ μας παρ τότε πο πιστέψαμε. Η νύχτα που νά ᾿ναι φεύγει, κα μέρα κοντεύει ν ᾿ρθε. Γι’ ατ ς πετάξουμε π πάνω μας τ ργα το σκότους, κι ς φορέσουμε τ πλα το φωτός. Η διαγωγή μας ς εναι κόσμια, τέτοια πο ταιριάζει στ φς. Ας πάψουν τ φαγοπότια κα τ μεθύσια, σύδοτη κι κόλαστη ζωή, ο φιλονικίες κι ο φθόνοι. Ντυθετε τν Κύριό μας ᾿Ιησο Χριστ κα μν φήνετε τν μαρτωλ αυτό σας ν σς παρασύρει στν κανοποίηση τν πιθυμιν σας.
Ν
δέχεστε ποιον χει σθενικ πίστη, χωρς ν πικρίνετε τς πόψεις του. Γι παράδειγμα, νας πιστεύει πς μπορε ν φάει π’ λα, ν κάποιος λλος, πο χει σθενικ πίστη, τρώει μόνο χόρτα. Ατς πο τρώει π’ λα, ς μν περιφρονε κενον πο δν τρώει· κι κενος πο δν τρώει, ς μν κατακρίνει κενον πο τρώει, γιατ Θες τν χει δεχτε στν κκλησία του. Ποις εσαι σ πο θ κρίνεις ναν ξένο πηρέτη; Μόνο Κύριός του μπορε ν κρίνει ν στέκεται χι στν πίστη του, γιατ Θες χει τ δύναμη ν τν στηρίξει.

To Ευαγγελικό Ανάγνωσμα

(Ματθ. στ´ 14-21)
Επεν Κύριος· άν φτε τος νθρώποις τ παραπτώματα ατν, φήσει κα μν πατρ μν οράνιος· ἐὰν δ μ φτε τος νθρώποις τ παραπτώματα ατν, οδ πατρ μν φήσει τ παραπτώματα μν.Οταν δ νηστεύητε, μ γίνεσθε σπερ ο ποκριτα σκυθρωποί· φανίζουσι γρ τ πρόσωπα ατν πως φανσι τος νθρώποις νηστεύοντες· μν λέγω μν τι πέχουσι τν μισθν ατν. σ δ νηστεύων λειψαί σου τν κεφαλν κα τ πρόσωπόν σου νίψαι, πως μ φανς τος νθρώποις νηστεύων, λλ τ πατρί σου τ ν τ κρυπτ, κα πατήρ σου βλέπων ν τ κρυπτ ποδώσει σοι ν τ φανερ.
Μ
θησαυρίζετε μν θησαυρος π τς γς, που σς κα βρσις φανίζει, κα που κλέπται διορύσσουσι κα κλέπτουσι· θησαυρίζετε δ μν θησαυρος ν οραν, που οτε σς οτε βρσις φανίζει, κα που κλέπται ο διορύσσουσιν οδ κλέπτουσιν· που γάρ στιν θησαυρς μν, κε σται κα καρδία μν.

πόδοση στη νεοελληνική
Επε Κύριος· ν συγχωρήσετε τος νθρώπους γι τ παραπτώματά τους, θ σς συγχωρήσει κι σς οράνιος Πατέρας σας. Αν μως δν συγχωρήσετε στος νθρώπους τ παραπτώματά τους, οτε κι Πατέρας σας θ συγχωρήσει τ δικά σας παραπτώματα.Οταν νηστεύετε, ν μ γίνεστε σκυθρωποί, πως ο ποκριτές, πο παραμορφώνουν τν ψη τους γι ν δείξουν στος νθρώπους πς νηστεύουν. Σς βεβαιώνω πς τσι χουν κιόλας λάβει τν νταμοιβή τους. ᾿Εσύ, ντίθετα, ταν νηστεύεις, περιποιήσου τ μαλλιά σου κα νίψε τ πρόσωπό σου, γι ν μ φανε στος νθρώπους νηστεία σου, λλ στν Πατέρα σου, πο βλέπει τς κρυφς πράξεις· κα Πατέρας σου, πο βλέπει τς κρυφς πράξεις, θ σο τ νταποδώσει φανερά.
Μ
μαζεύετε θησαυρος πάνω στ γ, που τος φανίζει σκόρος κα σκουριά, κι που ο κλέφτες κάνουν διαρρήξεις κα τος κλέβουν. ᾿Αντίθετα, ν μαζεύετε θησαυρος στν ορανό, που δν τος φανίζουν οτε σκόρος οτε σκουριά, κι που ο κλέφτες δν κάνουν διαρρήξεις κα δν τος κλέβουν. Γιατ που εναι θησαυρός σας κε θ εναι κα καρδιά σας.