Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 24 Μαρτίου 2013 (της Ορθοδοξίας)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα

Εβρ. ια´ 24-26, 32-40
Αδελφοί, πίστει Μωϋσς μέγας γενόμενος ρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρς Φαραώ, μλλον λόμενος συγκακουχεσθαι τ λα το Θεο πρόσκαιρον χειν μαρτίας πόλαυσιν, μείζονα πλοτον γησάμενος τν Αγύπτου θησαυρν τν νειδισμν το Χριστο· πέβλεπε γρ ες τν μισθαποδοσίαν. Κα τί τι λέγω;
᾿Επιλείψει γάρ με διηγούμενον χρόνος περ Γεδεών, Βαράκ τε κα Σαμψν κα ᾿Ιεφθάε, Δαυΐδ τε κα Σαμουλ κα τν προφητν, ο δι πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εργάσαντο δικαιοσύνην, πέτυχον παγγελιν, φραξαν στόματα λεόντων, σβεσαν δύναμιν πυρός, φυγον στόματα μαχαίρας, νεδυναμώθησαν π σθενείας, γενήθησαν σχυρο ν πολέμ, παρεμβολς κλιναν λλοτρίων· λαβον γυνακες ξ ναστάσεως τος νεκρος ατν· λλοι δ τυμπανίσθησαν, ο προσδεξάμενοι τν πολύτρωσιν, να κρείττονος ναστάσεως τύχωσιν· τεροι δ μπαιγμν κα μαστίγων περαν λαβον, τι δ δεσμν κα φυλακς· λιθάσθησαν, πρίσθησαν, πειράσθησαν, ν φόν μαχαίρας πέθανον, περιλθον ν μηλωτας, ν αγείοις δέρμασιν, στερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ν οκ ν ξιος κόσμος, ν ρημίαις πλανώμενοι κα ρεσι κα σπηλαίοις κα τας πας τς γς.
Κα
οτοι πάντες μαρτυρηθέντες δι τς πίστεως οκ κομίσαντο τν παγγελίαν, το Θεο περ μν κρεττόν τι προβλεψαμένου, να μ χωρς μν τελειωθσι.
Απόδοση στη νεοελληνική
Αδελφοί, μ τν πίστη Μωυσς, ταν πι μεγάλωσε, ρνήθηκε ν νομάζεται γις τς κόρης το Φαραώ· προτίμησε ν ποφέρει μαζ μ τν λα το Θεο, παρ ν’ πολαμβάνει τν πρόσκαιρη μαρτωλ ζωή. Θεώρησε μεγαλύτερο πλοτο π τος θησαυρος τς Αγύπτου τν ξευτελισμό, σν κενον πο πέφερε Χριστός, γιατ πέβλεπε στν νταπόδοση. Χρειάζεται ν συνεχίσω; Δν θ μ πάρει χρόνος ν διηγηθ γι τν Γεδεών, τν Βαράκ, τν Σαμψών, τν ᾿Ιεφθάε, τν Δαβίδ, τν Σαμουλ κα τος προφτες. Μ τν πίστη κατατρόπωσαν βασίλεια, πέβαλαν τ δίκαιο, πέτυχαν τν πραγματοποίηση τν ποσχέσεων το Θεο, φραξαν στόματα λεόντων· σβησαν τ δύναμη τς φωτις, διέφυγαν τ σφαγή, γιναν π δύνατοι σχυροί, ναδείχτηκαν ρωες στν πόλεμο, τρεψαν σ φυγ χθρικ στρατεύματα· γυνακες ξαναπραν πίσω στ ζω τος νθρώπους τους, κι λλοι βασανίστηκαν ς τν θάνατο, χωρς ν δεχτον τν πελευθέρωσή τους, γιατ πίστευαν τι μποροσαν ν’ ναστηθον σ μι καλύτερη ζωή. Αλλοι δοκίμασαν ξευτελισμος κα μαστιγώσεις, κόμη κα δεσμ κα φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν δοκιμασίες, θανατώθηκαν μ μαχαίρι, περιπλανήθηκαν ντυμένοι μ προβις κα κατσικίσια δέρματα, ζησαν μ στερήσεις, πέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις κα κακουχίες κόσμος δν ταν ξιος νά ᾿χει τέτοιους νθρώπουςπλανήθηκαν σ ρημις κα βουνά, σ σπηλις κα σ τρύπες τς γς.
Ολοι ο παραπάνω, παρ τν καλ μαρτυρία τς πίστης τους, δν πραν ,τι τος ποσχέθηκε Θεός. Ατς εχε προβλέψει κάτι καλύτερο γι μς, τσι στε ν μ φτάσουν κενοι στν τελειότητα χωρς μς.

Ευαγγελικό Ανάγνωσμα
Ιω. α´ 44-52Τ καιρ κείν θέλησεν ᾿Ιησος ξελθεν ες τν Γαλιλαίαν· κα ερίσκει Φίλιππον κα λέγει ατ· κολούθει μοι. Ην δ Φίλιππος π Βηθσαϊδά, κ τς πόλεως ᾿Ανδρέου κα Πέτρου. Ερίσκει Φίλιππος τν Ναθαναλ κα λέγει ατ· ν γραψε Μωϋσς ν τ νόμ κα ο προφται, ερήκαμεν, ᾿Ιησον τν υἱὸν το ᾿Ιωσφ τν π Ναζαρέτ. Κα επεν ατ Ναθαναήλ· κ Ναζαρτ δύναταί τι γαθν εναι; λέγει ατ Φίλιππος· ρχου κα δε.
Ε
δεν ᾿Ιησος τν Ναθαναλ ρχόμενον πρς ατν κα λέγει περ ατο· δε ληθς ᾿Ισραηλίτης, ν δόλος οκ στι. Λέγει ατ Ναθαναήλ· πόθεν με γινώσκεις; ᾿Απεκρίθη ᾿Ιησος κα επεν ατ· πρ το σε Φίλιππον φωνσαι, ντα π τν συκν εδόν σε. ᾿Απεκρίθη Ναθαναλ κα λέγει ατ· αββί, σ ε υἱὸς το Θεο, σ ε βασιλες το ᾿Ισραήλ. ᾿Απεκρίθη ᾿Ιησος κα επεν ατ· τι επόν σοι, εδόν σε ποκάτω τς συκς, πιστεύεις; Μείζω τούτων ψει. Κα λέγει ατ· ᾿Αμν μν λέγω μν, π᾿ ρτι ψεσθε τν ορανν νεγότα, κα τος γγέλους το Θεο ναβαίνοντας κα καταβαίνοντας π τν υἱὸν το νθρώπου.
Απόδοση στη νεοελληνική

Τόν καιρό κενο ᾿Ιησος ποφάσισε ν πάει στ Γαλιλαία. Βρίσκει τότε τν Φίλιππο κα το λέει· «Ελα μαζί μου». Ο Φίλιππος καταγόταν π τ Βηθσαϊδά, τν πατρίδα το ᾿Ανδρέα κα το Πέτρου. Βρίσκει Φίλιππος τν Ναθαναλ κα το λέει· «Ατν πο προανήγγειλε Μωυσς στν νόμο κα ο προφτες, τν βρήκαμε· εναι ᾿Ιησος, γις το ᾿Ιωσφ π τ Ναζαρέτ». «Μπορε π τ Ναζαρτ ν βγε τίποτα καλό;» τν ρώτησε Ναθαναήλ. «Ελα κα δς μόνος σου», το λέει Φίλιππος.Ο ᾿Ιησος εδε τν Ναθαναλ ν πλησιάζει κα λέει γι’ ατόν· «Νά νας γνήσιος ᾿Ισραηλίτης, χωρς δόλο μέσα του». «᾿Απ πο μ ξέρεις;» τν ρωτάει Ναθαναήλ. Κι ᾿Ιησος το πάντησε· «Προτο σο πε Φίλιππος ν ᾿ρθες, σ εδα πο σουν κάτω π’ τ συκιά». Τότε Ναθαναλ το επε· «Διδάσκαλε, σ εσαι Υἱὸς το Θεο, σ εσαι βασιλις το ᾿Ισραήλ». Κι ᾿Ιησος το ποκρίθηκε· «᾿Επειδ σο επα πς σ εδα κάτω π τ συκιά, γι’ ατ πιστεύεις; Θ δες μεγαλύτερα πράγματα π’ ατά». Κα το λέει· «Σς βεβαιώνω τι σύντομα θ δετε ν χει νοίξει ορανός, κα ο γγελοι το Θεο ν νεβαίνουν κα ν κατεβαίνουν πάνω στν Υἱὸ το ᾿Ανθρώπου».