ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

Σήμερα ζούμε μέσα στην ευφρόσυνη αγία ατμόσφαιρα της Πεντηκοστής. Από τις Πράξεις των Αποστόλων ακούσαμε αναλυτικά, πώς έγινε η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος στους Αγίους Αποστόλους και στους πρώτους αφοσιωμένους στον Κύριο πιστούς· (συνολικά εκατόν είκοσι πρόσωπα). Μετά τα θαυμαστά γεγονότα που επακολούθησαν, βαπτίστηκαν την ίδια μέρα τρεις χιλιάδες και έτσι ιδρύθηκε, ή μάλλον φανερώθηκε στη γη η Αγία του Χριστού Εκκλησία.

Το μεγάλο αυτό γεγονός της Πεντηκοστής μας παρέχει την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα το Άγιο Πνεύμα, την σχέση των πιστών με το Άγιο Πνεύμα, και τα ευεργετήματα που απολαμβάνουμε οι πιστοί από το Άγιο Πνεύμα.

Στο Σύμβολο της Πίστεως ομολογούμε ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, είναι της αυτής ουσίας με τον Πατέρα και τον Υιό και, ως ένα από τα τρία Πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, απολαμβάνει την ίδια τιμή και δόξα με τον Πατέρα και τον Υιό. Γι ̓αυτό, συνήθως, στο τέλος όλων των Ευχών και Δεήσεων, απονέμουμε την δόξα, την τιμή και τη προσκύνηση στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα.

Το Άγιο Πνεύμα ως Θεός αληθινός, συνεργάζεται σε όλα με τον Θεό Πατέρα και τον Θεόν Υιό. Το Άγιο Πνεύμα κατά την δημιουργία του κόσμου “ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος” (Γέν. 1,2), και με την ζωτική ενέργειά Του ζωογονούσε την φύση των νερών, ώστε να αναπηδήσει η νέα δημιουργία της ζωής.

Επίσης όταν δημιουργήθηκε το υλικό σώμα του Αδάμ, το Άγιο Πνεύμα έδωσε στο σώμα “πνοήν ζωῆς” (Γεν.2,7) και έγινε ο άνθρωπος ζωντανό πλάσμα με ψυχή λογική, η οποία δίνει ζωή, κίνηση, ενέργεια σε όλο το σώμα του.

Το Άγιο Πνεύμα αργότερα φώτιζε τους Προφήτες τι λόγια να πουν εκ μέρους του Θεού στον λαό, για την ψυχική του ωφέλεια.

Το Άγιο Πνεύμα έρχεται στην Παρθένο Μαρία στη Ναζαρέτ και δια της ακατάληπτης ενέργειάς Του την καθιστά Μητέρα του Υιού του Θεού.

Στη Βάπτιση του Ιησού το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται “ἐν εἴδει περιστερᾶς” για να επιβεβαιώσει τη φωνή του Πατέρα ότι ο Ιησούς είναι ο αγαπητός Υιός Του, και Αυτόν πλέον να ακούμε όλοι.

Το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής, όπως λέγει το Απολυτίκιο της Εορτής, τους απλούς ψαράδες τους έκανε “Πανσόφους“. Τους ενίσχυσε να κηρύσσουν με θάρρος, μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους, ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός.

Αυτό το Άγιο Πνεύμα λάβαμε κι εμείς οι πιστοί μετά τη Βάπτισή μας, με το Μυστήριο του Αγίου Χρίσματος, και γίναμε καθένας μας “ναός τοῦ ἐν ἡμῖν Ἁγίου Πνεύματος“, όπως μας βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος ( Α’ Κορ. 6,19).

Το Άγιο Πνεύμα τελεί και ολοκληρώνει και όλα τα άλλα Ιερά Μυστήρια:

Στο Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, που τελείται κατά την θεία Λειτουργία, διά του Αγίου Πνεύματος μεταβάλλονται ο άρτος και ο οίνος σε Άγιο Σώμα και Αίμα Χριστού.

Στο Μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος διά του Αγίου Πνεύματος αγιάζεται το νερό στο οποίο θα γίνει η Βάπτιση. (Το ίδιο και στον Μεγάλο Αγιασμό των Θεοφανείων).

Στο Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, δια του Αγίου Πνεύματος αγιάζεται το έλαιον, με το οποίο χρίουν οι ιερείς τον άρρωστο για να θεραπευτεί.

Στο Μυστήριο της Ιερωσύνης, “ἡ Χάρις τοῦ παναγίου καί ζωοποιοῦ Πνεύματος” χειροτονεί τον Διάκονο, τον Πρεσβύτερο-Ιερέα και τον Ἐπίσκοπον…”.

Ακόμη και η Αγία Γραφή, γράφτηκε μεν από αγίους ανθρώπους του Θεού, αλλά με την έμπνευση και την επιστασία του Αγίου Πνεύματος, γι’ αυτό μόνο με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μπορούμε σωστά να την κατανοήσουμε ((βλ. Β’ Πέτρ. 1,20-21).

Γενικά όλα τελειούνται διά του Αγίου Πνεύματος. Κατά την καθιερωμένη θεολογική διατύπωση τα πάντα επιτελούνται “Ἐκ τοῦ Πατρός, διά τοῦ Υἱοῦ, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ”.

Μετά από αυτά καταλαβαίνουμε ότι και όλα όσα είναι αναγκαία για την ανάπτυξη της πνευματικης ζωής του χριστιανού, δια του Αγίου Πνεύματος επιτυγχάνονται.

Ακόμη και το να πιστέψουμε και να ομολογήσουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας, με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μόνον επιτυγχάνεται ( βλ. Α’ Κορ. 12,3).

Το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει τις αλήθειες τις πίστεώς μας, όπως το είχε πει ο Κύριος στους Μαθητές Του: “Όταν θα έρθει εκείνος – ο Παράκλητος- το Πνεύμα της Αλήθειας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια” (Ιωάν.16,13).

“Επίσης – μας αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος- το Άγιο Πνεύμα έρχεται βοηθός στις αδυναμίες μας. Εμείς δεν ξέρουμε ούτε τί ούτε πώς να προσευχηθούμε. Το Άγιον Πνεύμα όμως μεσιτεύει το Ίδιο στο Θεό Πατέρα για μας, και μάλιστα με στεναγμούς, που δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις” (Ρωμ. 8,26).

Παραλείποντας, από έλλειψη χρόνου, πλήθος άλλων δωρεών, που μας παρέχει το Άγιο Πνεύμα (βλ. Α’ Κορ.12,4-11 και Γαλ.5,22-23), ας αναφέρουμε ακόμη μόνον τούτο: Το Άγιο Πνεύμα καθαρίζει τις ψυχές μας, αφού μετανοήσουμε και Του το ζητήσουμε, από κάθε αμαρτία. Γι ̓ αυτό κάθε Εκκλησιαστική Ακολουθία, αλλά και ιδιωτική προσευχή των πιστών, αρχίζει με την γνωστή Προσευχή “Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας…” κατά την οποία παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να έλθει να “σκηνώσει” μέσα μας, και να μας καθαρίσει “ἀπό πάσης κηλῖδος” από κάθε αμαρτία.

Αδελφοί μου, αυτή τη μεγάλη ημέρα, γονατιστοί ας ικετεύσουμε το Άγιο Πνεύμα να αναζωπυρώσει μέσα μας τη δωρεά που μας χάρισε, μετά το Βάπτισμά μας, με το Άγιον Χρίσμα. Εμείς δε, ας φροντίζουμε να διατηρούμε τις ψυχές μας σε τέτοια κατάσταση, ώστε το Άγιο Πνεύμα να ευχαριστείται να μένει συνεχώς μέσα μας και να μας θερμαίνει και φωτίζει με τις φλόγες της Πεντηκοστής. Αμήν.

Πηγή: www.impisidias.com