Οι φάροι.

Ναι , φωτίζουν οι φάροι

μα μόνο τις διαδρομές εκείνων που θέλουν


 

να συνεχίσουν να ζουν και να επιβιώνουν .!!!!