Απαραίτητη προϋπόθεση για να αγωνιστεί κανείς είναι να διαθέτει ταυτότητα, να γνωρίζει ποιος είναι ο προορισμός της ζωής του και ποιες οι συνέπειες των πράξεών του.
«…Έλληνες, ποτέ μην ξεχνάτε το χρέος σε Θεό και σε Πατρίδα! Σ’ αυτά τα δύο σας εξορκίζω ή να νικήσουμε ή να πεθάνουμε κάτω από την Σημαία του Χριστού».
Με αυτά τα λόγια ξεσήκωνε και συγκινούσε τους συντρόφους του ο Παπαφλέσσας.
Ο Θεός είπε:
“Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της διανοίας σου”. 
Αυτή είναι πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε όμοια αυτής: “Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν.” Εν ταύταις ταις δύο εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται”.

Και οι Έλληνες τότε είχανε:
Πίστη στον Δίκαιο Θεό για τα δίκαια αιτήματά τους και αγάπη, ομοψυχία μεταξύ τους.

Οι Πρόγονοί μας γονατίζανε στον Θεό και οι εχθροί γονατίζανε σε αυτούς!
Και σήμερα η κρίση θα διαρκέσει τόσο… όσο το πνεύμα μας παραμένει αγονάτιστο!!!