” Λες: Με βρήκαν πολλές συμφορές.
Εγώ, όμως, θα σου πω  ή μάλλον ο Κύριος ο Ίδιος λέει:
Ταπεινώσου και θα δεις πώς όλες οι συμφορές σου
θα μετατραπούν σε ανάπαυση, έτσι πού εσύ ο ίδιος έκπληκτος θα λες:
Γιατί λοιπόν πριν βασανιζόμουν και στενοχωριόμουν τόσο;
Τώρα, όμως, χαίρεσαι, γιατί έχεις ταπεινωθεί και ήρθε η χάρη του Θεού.
Τώρα, και αν ακόμη μείνεις μόνος εσύ , και φτωχότερος στον κόσμο,
δεν θα σε εγκαταλείψει η χαρά ,
γιατί δέχθηκες στην ψυχή σου τήν ειρήνη εκείνη,
για τήν οποία λέει ο Κύριος:
« Ειρήνην τήν Εμήν δίδωμι υμίν ».
Έτσι δίνει ο Κύριος σε κάθε ταπεινή ψυχή τήν ειρήνη Του,
που ξεπερνά τον ανθρώπινο νου. “

                                                                                             Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης