Νεότητα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΓΟΡΙΑ

ΝΗΠΙΑΚΟ:  (Α΄, Β΄Δημοτικού)

Σάββατο: 10:00 – 11.30 π.μ.

ΚΑΤΩΤΕΡΟ:  (Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄Δημοτικού)

Σάββατο: 10:30 – 11:30 π.μ.

ή Σάββατο: 3:00 – 4:00 μ.μ.

Αίθουσα ψυχαγωγίας (για παιδιά Δημοτικού)
Πέμπτη, Παρασκευή
6:00 – 7:30 μ.μ.

ΜΕΣΟ: (Α΄ και Β΄ γυμνασίου)

Σάββατο: 4:30 – 5:30 μ.μ.

ΑΝΩΤΕΡΟ: (Γ΄ γυμνασίου και Λύκειο)

Σάββατο: 5:30 – 7:00 μ.μ.

Αίθουσα Ψυχαγωγίας

Πέμπτη, Παρασκευή

και Σάββατο: 6:00 – 8:30 μ.μ.

——————————————————————————————–

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΝΗΠΙΑΚΟ:  (Α΄, Β΄Δημοτικού)

Σάββατο: 10:00 – 11.30 π.μ.

ΚΑΤΩΤΕΡΟ:  (Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄Δημοτικού)

Κυριακή:  4:30 – 5:30 μ.μ.

Αίθουσα ψυχαγωγίας Κατωτέρου
Κυριακή 5:30 – 6:30 μ.μ.

ΜΕΣΟ: (Α΄ και Β΄ γυμνασίου)

Κυριακή:  4:30 – 5:30 μ.μ.

Αίθουσα ψυχαγωγίας Μέσου
Κυριακή 5:30 – 6:30 μ.μ.

ΑΝΩΤΕΡΟ: (Γ΄ γυμνασίου και Λύκειο)

Κυριακή:  6:30 – 7:30 μ.μ.

Αίθουσα ψυχαγωγίας Ανωτέρου
Κυριακή 7:30 – 8:30 μ.μ.

——————————————————————————————–

ΦΟΙΤΗΤΕΣ – ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ

Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 8.00 μ.μ.