“Να αγαπάμε…”


“Να ανεχώμεθα λοιπόν τον άλλον όπως είναι. 
Ο ένας θα με υβρίση μάλιστα. 
Ο άλλος θα με επαινέση μάλιστα. 
Ο ένας θα μου δώση μισό ποτήρι νερό· μάλιστα. 
Να μην μπερδευώμαστε στην ζωή του άλλου. 
Μόνον, όταν μας ζητήσουν την αγάπη μας, 
να την δώσωμε, όπως την δίνει ο Θεός 
“επί δικαίους και αδίκους”. 
Να τηρούμε “την ενότητα του Πνεύματος”, 
ήτοι την πίστι την αγία πού μας έδωσε ο Θεός. 
Αυτά είναι ο προκείμενος αγώνας μας, τον οποίον αγαπάει ο Θεός…”

Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης