Κάτι που δεν είναι αγκαλιά, δεν είναι Εκκλησία.
Δηλαδή αν η Εκκλησία είναι ένα μαστίγιο, ένας νόμος, μια καταδίκη, μια απειλή, μια υπερβολή τύπων… υποθέτω ότι αυτό δεν μπορεί να έχει σχέση με Αλήθεια.
Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος