14 Σεπτεμβρίου, εορτή της παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων  λειτούργησε στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου στο χωριό Σταυρός.
Στην ομιλία του ο σεβασμιώτατος τόνισε:
«Ὁ λόγος  το σταυρο τος μέν πολλυμένοις μωρία στίν, τος δέ σωζομένοις δύναμις Θεοῦ ἐστίν».


ορτή τς ψώσεως το τιμίου Σταυρο σήμερα, δελφοί μου, καί στούς ρθοδόξους ναούς δέν ψώνεται  μόνο τό σύμβολο τοῦ Σταυρο το Κυρίου γιά νά μς πενθυμίσει  τή θυσία του λλά καί τή νίκη του κατά το διαβόλου διά τς ποίας μς χάρισε τή σωτηρία καί τήν πολύτρωση. Ἀκούεται συγχρόνως καί  λόγος το Σταυροῦ.
Καί πολλοί πό μς μπορε νά διερωτνται ποιός εναι  λόγος το Σταυροῦ, ἐφόσον  Σταυρός δέν εναι πρόσωπο καί δέν μιλεῖ, ὅμως  λόγος το Σταυροῦ ὑπάρχει καί εναι χηρός, καί κούεται γιά ποιον πό μς θέλει νά τόν κούσει.
ταν τενίζουμε τόν Σταυρό, τότε κομε τό πιό δυνατό μήνυμα τς γάπης, πού χει κουσθε ποτέ στόν κόσμο. Ὅταν βλέπουμε τόν Χριστό κρεμάμενο πί το Σταυρο, τότε κομε τό πιό εγλωττο μήνυμα ταπεινώσεως, πού χει κουσθε ποτέ στόν κόσμο. Γιατί δέν πάρχει, δελφοί μου, πιό μεγάλη γάπη πό τήν γάπη το Χριστο πού δέχθηκε νά πεθάνει μέ τόν πιό πώδυνο καί πονείδιστο θάνατο προκειμένου νά χαρίσει σέ μς τούς νθρώπους, πού εχαμε παρακούσει τίς ντολές του καί τόν εχαμε γκαταλείψει, τήν αώνια ζωή, σβύνοντας μέ τό αμα του τό χρεόγραφο τν μαρτιν μας.
Γιατί δέν πάρχει, δελφοί μου, πιό βαθειά ταπείνωση πό ατή το Χριστοῦ, ὁ ὁποος «κένωσε αυτόν γενόμενος πήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυρο» γιά τή σωτηρία μας.
Ατό τό διπλό μήνυμα το Σταυροῦ ἀποτελε τόν λόγο του, στόν ὁποο ναφέρεται ὁ ἀπόστολος Παλος στό σημερινό ποστολικό νάγνωσμα. ρισμένοι βεβαίως θεωρον τήν γάπη καί τήν ταπείνωση πού δηγον μέχρι τή θυσία τοῦ ἑαυτο σου γιά τόν λλο ς δυναμία, γι ατό καί θεωρον τόν λόγο το Σταυροῦ ὡς μωρία καί ὡς νοησία. σοι μως χουν ατή τήν ντύπωση κολουθον τούς ουδαίους πού νόμιζαν τι σταυρώνοντας τόν Χριστό θά παλλασσόταν πό τήν παρουσία του καί τόν λεγχο πού ατή τούς προκαλοσε. κολουθον τόν να κ τν συσταυρουμένων ληστν πού κορόιδευε τόν λλο ὁ ὁποος παρακαλοσε τόν Χριστό νά τόν θυμηθε στή βασιλεία του, γιατί δέν μποροσε νά ντιληφθε οτε τή δύναμη τς θείας φύσεώς του οτε τή δύναμη τς γάπης του.
ν μως γιά μία μόνο στιγμή ναλογισθομε τί πραγματικά συνέβη στούς αἰῶνες πού μεσολάβησαν πό τή Σταύρωση το Χριστο μέχρι σήμερα, τότε θά διαπιστώσουμε τι μωροί καί νόητοι εναι σοι δέν πίστευσαν στή δύναμή του. Γιατί κενοι σβυσαν καί ξεχάστηκαν, νῶ ὅσοι κουσαν ατόν τόν λόγο, τόν λόγο τς γάπης καί τς ταπεινώσεως, καί πολύ περισσότερο σοι τόν πίστευσαν καί τόν κολούθησαν στή ζωή τους, ατοί χι μόνο ναδείχθηκαν μέ τή δύναμή του νικητές λλά καί ζον αώνια.
δελφοί μου, ὁ ἄνθρωπος λκύεται πάντοτε πό τή δύναμη καί πάντοτε τήν πιζητε, γιατί το προσφέρει ἀσφάλεια καί βεβαιότητα. μως πάρχουν στόν κόσμο δυνάμεις καί δυνάμεις. Δυνάμεις πού καταστρέφουν καί γκρεμίζουν τά πάντα γύρω τους. Δυνάμεις πού ατοκαταστρέφονται καί ατοακυρώνονται μέ τό πέρασμα το χρόνου, καί πογοητεύουν σους στηρίχθηκαν καί βάσισαν σ ατές τίς λπίδες τους και τή ζωή τους.
πάρχουν μως καί δυνάμεις πού ναγεννον καί νανεώνουν τόν νθρωπο καί τήν ψυχή του· πού τόν κάνουν δυνατό στε νά νταπεξέρχεται στίς δυσκολίες καί τίς ντιξοότητες πό που καί ν προέρχονται· πού τόν κάνουν νά νικ τό κακό μέ τό καλό καί μέσα του καί γύρω του.
Καί τέτοια δύναμη χει  λόγος το Σταυρο, πού χει τή δύναμη το Θεο, καί μπορε νά προστατεύει καί νά φυλάσσει τόν νθρωπο πού τόν πιστεύει καί τόν μπιστεύεται· πού τόν νισχύει στόν γώνα του γιά νά προοδεύσει στήν ρετή καί νά προαχθε στήν γιότητα· πού το διδάσκει τό ληθινό νόημα τς γάπης καί τς ταπεινοφροσύνης, οἱ ὁποες ψώνουν τόν νθρωπο πάνω πό τίς μικρότητες τοῦ ἐγωισμο καί τς κακίας, καί το προσφέρουν τή δυνατότητα νά φθάσει μέχρι τόν Θεό.
δελφοί μου, νώπιον το Σταυρο το Κυρίου πού ψώνεται σήμερα στούς ναούς μας, ς κούσουμε καί μες τόν λόγο του, καί κλείνοντας τά ατιά μας στίς φωνές το κόσμου, ς τόν κολουθήσουμε καί ς προσπαθήσουμε μέ τή δύναμή του νά ψωθομε διά τς γάπης καί τς ταπεινώσεως μέχρι τό ψος το Σταυροῦ, ἐκε πού μς ναμένει μέ νοικτές τίς γκάλες του  δι᾽ ἡμς σταυρωθείς καί ναστάς Χριστός γιά νά μς λυτρώσει.