”Η εμπειρία της ησυχίας..”

 Σ’ένα μοναχικό ερημίτη έφτασαν μια μέρα κάποιοι επισκέπτες.


Τον ρώτησαν: Τι νόημα έχει η ζωή σου στην ησυχία;

Ο μοναχός εκείνη τη στιγμή μόλις έβγαζε νερό από ένα βαθύ πηγάδι. 


Είπε: Κοιτάξτε στο πηγάδι!

Τι βλέπετε;

Εκείνοι κοίταξαν: Τίποτα..

Μετά από λίγο ο μοναχός τούς είπε ξανά: Κοιτάξτε στο πηγάδι! Τι βλέπετε;

Εκείνοι κοίταξαν πάλι κάτω. Ναι, τώρα βλέπουμε τα πρόσωπά μας.

Και ο μοναχός απάντησε: Βλέπετε πριν, όταν έβγαλα νερό,
 το νερό ήταν ταραγμένο.

Τώρα είναι ήρεμο.

Αυτή είναι η εμπειρία της ησυχίας. Βλέπεις τον εαυτό σου!