Αποτέλεσμα εικόνας για Серафим Глинской

Όλα πρέπει να τα περνάμε με παιδική υπακοή και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα και για όλα να δοξάζουμε τον Καλό Θεό. 

Για παράδειγμα, ήλθε μιά θλίψη ή αρρώστια. Θα πούμε: ”Δόξα Σοι, Κύριε”. Πολλαπλασιάστηκαν οι θλίψεις ή οι ασθένειες, πάλι: ”Δόξα Σοι, Κύριε”. 
Πολύ μεγάλες θλίψεις και ασθένειες δυνάμωσαν και μας οδηγούν στον τάφο και πάλι: ”Δόξα Σοι, Κύριε”, γιατί με τον θάνατο θα ζούμε αιώνια και θα χαιρόμαστε ”εν ταις λαμπρότησι των Αγίων”. 
Γι’ αυτό ό,τι κι αν μας συμβεί, για όλα να ευχαριστούμε τον Θεό και να λέμε: ”Δόξα Σοι, Κύριε”.