του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιώς κ.Καλλινίκου
 ( απόσπασμα από το βιβλίο « Η σωστή πορεία της ζωής » εκδόσεις Χρυσοπηγή)

Δως μου ευθύτητα ,δώς μου σκέψη καθαρή ,δως μου καρδιά απαλλαγμένη από τη δύναμη του κακού.
Η καρδιά που είναι καθαρή είναι Ναός του Αγίου Πνεύματος ,είναι κατοικητήριο της Αγίας Τριάδος .Αν αγαπούμε το Θεό και προσπαθούμε να τηρούμε τις εντολές του ,ο Θεός μας αγαπά και έρχεται και κατοικεί μέσα μας .Βεβαίως δεν κατοικεί σε βρώμικη καρδιά αλλά σε καθαρή.Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως .Δεν ευαρεστείται ο Θεός στη βρωμιά αλλά στην καθαριότητα.Καρδιά καθαρή γίνεται με τη συντριβή ,τη μετάνοια,τα δάκρυα ,τα οποία ξεπλένουν το ρύπο της ενοχής  και έτσι επέρχεται η ανακαίνιση γινόμαστε γινόμαστε καινούργιοι άνθρωποι ,φεύγει το παλαιό εγκαθίσταται μέσα μας το καινούργιο,το νέο.
Πως θα πετύχουμε αυτήν την ανακαίνιση της καρδιάς ;
Η ταπείνωση είναι ο μαγνήτης που ελκύει τη Θεία Χάρη Όταν έλθει η θεία χάρη στην καρδιά εκείνη τότε μεταβάλλεται.Ωστόσο χρειάζεται και η δική μας προσπάθεια.Κι ακριβώς η ειλικρίνεια μας και η μετάνοιά μας είναι η δική μας προσφορά.
Αγώνας με τη χάρη του Θεού.Συχνή μυστηριακή ζωή .Μελέτη του λόγου του Θεού,ώστε να εμποτίζεται η καρδιά με το πνεύμα του Θεού .Μεγάλο πράγμα η γνώση του θελήματος του Θεού .Η άγνοια του θελήματος του Θεού είναι πρόξενος μυρίων κακών,Ενώ η γνώση του θελήματος του Θεού μας βοηθά στη συμμόρφωση της ζωής μας προς το θέλημα του Κυρίου .Χωρίς μελέτη λόγου Θεού δεν μπορούμε να πετύχουμε ευθυγράμμιση της ζωής μας προς το θέλημα του Κυρίου.
Το θαύμα της μεταμόρφωσης της καρδιάς μας γίνεται με την ένωσή μας με τον Κύριο.Βεβαίως θα χρειαστεί και η δική μας προσπάθεια ειλικρινής και δικός μας αγώνας.
Το θαύμα όμως είναι θαύμα της Θείας χάριτος Αυτές οι αλήθειες όμως πρέπει να τις έχουμε βαθιά συνείδηση για να έχουμε καρδιά καθαρή ,καινούργιο νου και να είμαστε ανακαινισμένοι.

Αυτό λέγεται και πνευματική κατάρτιση .Αυτό λέγεται ολοκλήρωση,αυτό λέγεται μόρφωση του Χριστού στην καρδιά μας.