Ἄγνωστος συγγραφεύς

Συχνά ἀναλογίζομαι τήν προειδοποίηση τῶν πατέρων: « διαφυλάξτε τήν καρδία σας». Μοῦ φαίνεται πολύ φανερό ὅτι ἡ προδιάθεση τῆς καρδίας μου ἔχει νά κάνει μέ τό πῶς ἀντιλαμβάνομαι καί ἀντιδρῶ σέ ὁτιδήποτε ὑπάρχει στό περιβάλλον μου. Μία ἀγχώδης καρδία ἀντιλαμβάνεται ὁτιδήποτε σάν ἀπειλῆ, ὡς μία ἐπικείμενη καταστροφή ἤ δυστυχία. Μία θυμωμένη καρδία ἀντιλαμβάνεται τό παραμικρό ἐμπόδιο ὡς μία μεγάλη πρόκληση. Μία θλιμμένη καρδία δυσκολεύεται νά βρεῖ χαρά σέ ὁτιδήποτε γύρω της. Εἶναι λοιπόν φανερό πώς δέν εἶναι ὁ κόσμος πού μᾶς καταδιώκει ,ἀλλά οἱ ἴδιες οἱ καρδίες μας πού χρησιμοποιοῦν τόν κόσμο ὡς ὅπλο ἐναντίον μας.

Ὑπάρχει μία ἑλληνική λέξη, «φιλότιμο», ἡ ὁποία ὅταν χρησιμοποιηθεῖ πνευματικά, σημαίνει « ἀνταποκρινόμενη εὐχαριστία», μία συναίσθηση βαθειᾶς ἐκτίμησης καί εὐγνωμοσύνης γιά ὅλα τά δῶρα τοῦ Θεοῦ. Δέν ἔχουμε τέτοια λέξη στήν Ἀγγλική γλώσσα. Ἀλλά εἶναι μία λέξη πού περιγράφει τήν πιό κατάλληλη καί φυσική κατάσταση τῆς καρδίας τοῦ ἀνθρώπου. Τό φιλότιμο εἶναι μία κατάσταση μέ τήν ὁποία ἀντιλαμβανόμαστε τόν κόσμο ἐν ἀληθείᾳ καί ἀνταποκρινόμαστε ἀνάλογα.

Δέν εἶναι τυχαῖο πού ἡ κατάλληλη λέξη γιά τή Θεία Λειτουργία εἶναι «Θεία Εὐχαριστία»: Ἄλλη μία Ἑλληνική λέξη ἡ ὁποία ἁπλά σημαίνει «δίνω εὐχαριστία». Ὁ Θεός καλεῖ τήν Ἐκκλησία, στήν πιό ἱερή στιγμή τῆς λατρείας, νά σταθεῖ ἐνώπιόν Του μέ εὐχαριστία- εὐλογώντας Τόν γιά τή δημιουργία καί τήν ἄφατη εὐσπλαχνία Του σέ μᾶς μέ τήν ἐνανθρώπιση τοῦ Υἱοῦ Του. Εἶναι ἡ ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού μᾶς ἐπανατοποθετεῖ στή θέση κατά τήν ὁποία ἀληθινά γινόμαστε ὅπως εἴχαμε δημιουργηθεῖ ἄπ ἀρχῆς. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὄν εὐχαριστιακό, ἀλλιῶς θά ζεῖ σέ μία διαστροφή πού εἶναι λιγότερο «ἀληθινά ἀνθρώπινη».

Τό νά προσφέρουμε εὐχαριστία ἀποτελεῖ προστατευτικό τεῖχος ἐνάντια στό ἄγχος. Πῶς μποροῦμε νά φοβηθοῦμε γιά κάτι, γιά τό ὁποῖο εὐχαριστοῦμε τό Θεό; Ἡ εὐχαριστία ἀποτελεῖ τό λάδι τῆς χαρᾶς πού ἀλείφει καί γιατρεύει τήν λυπημένη καρδία. Ἡ εὐχαριστία εἶναι ἡ σωστή ἀνάκληση τῆς ἀνεξέλεγκτης πορείας τοῦ θυμοῦ μας.

Διαφυλάξτε τήν καρδία σας. Μήν ἀφήνετε κάτι νά σᾶς ὑποκλέψει τόν ἀνθρώπινο χαρακτήρα σας. Μήν ἀφήνετε κάτι νά καταστρέφει τήν εἰρήνη τῆς καρδίας σας. Μέ ἀληθινό φιλότιμο ἀγαλλιάστε μπροστά στήν παρουσία τοῦ Θεοῦ.