Διάβολος: Κρατήστε τους χριστιανούς απασχολημένους!


Σατανάς κάλεσε να παγκόσμιο συνέδριο. Στήν ναρκτήρια μιλία του πρός τούς πονηρούς γγέλους του, επε:
“Δέν μπορομε νά μποδίσουμε τούς Χριστιανούς π’ τό νά πηγαίνουν στήν κκλησία. Δέν μπορομε νά τούς μποδίσουμε νά γνωρίζουν τήν λήθεια. Δέν μπορομε νά τούς μποδίσουμε πό τό νά σχηματίσουν μιά στενή, μόνιμη σχέση μέ τόν Χριστό. Ἐάν κερδίσουν κείνη τήν σύνδεση μέ τόν Χριστό, δύναμ μας πάνω σ’ατούς συντρίβεται.

τσι ς τούς φήσουμε νά πηγαίνουν στίς κκλησίες τους, ς τούς φήσουμε νά χουν τόν συντηρητικό τρόπο ζως τους, λλά νά κλέβουμε τόν χρόνο τους, τσι στε νά μήν μπορον νά κερδίσουν κείνη τήν μπειρία μέ τόν ησο Χριστό. Ατό εναι πού θέλω νά κάνετε σες ο γγελοι. ποσπστε τους πό τό νά κερδίζουν κρατώντας τόν Σωτρα τους καί διατηρντας κείνη τήν ζωτική σύνδεση λη τους τήν μέρα ! ”
“ Πώς πρέπει να τό κάνουμε ατό; ” φώναξαν ο γγελοί του.
Κρατστε τους πασχολημένους στά νούσια τς ζως καί βρετε ναρίθμητα σχέδια γιά νά γεμίζουν τά μυαλά τουςπάντησε.
Πειράξετ τους γιά νά ξοδεύουν, νά ξοδεύουν, νά ξοδεύουν, καί νά δανείζονται, νά δα νείζονται, νά δανείζονται.
Πεστε τίς συζύγους τους νά πηγαίνουν στήν ργασία γιά πολλές ρες καί τούς συζύγους νά ργάζονται 6-7 μέρες τήν βδομάδα,10-12 ρες τήν μέρα στε νά παρέχουν τόν κενό τρόπο ζως τους. μποδίστε τους πό τό νά ξοδεύουν χρόνο μέ τά παιδιά τους. Καθώς οκογένειά τους θά διαλύεται, σύντομα τό σπίτι τους δεν θά προσφέρει καμμιά φυγή πό τίς πιέσεις τς δουλεις !” Δελεάστε τους στε νά παίζει τό ραδιόφωνο τό κασετόφωνο, ποτε δηγον.
περδιεγείρετε τά μυαλά τους, τσι στε νά μήν μπορον νκούσουν κείνη τήν μικρή, χαμηλή φωνή. Κρατήσετε τήν τηλεόραση, τό βίντεο, τά CD καί τά Computer τους μέσα στά σπίτια τους. Ατό θά γεμίζει τά μυαλά τους μέ τά νέα 24 ρες τήν μέρα.
Γεμίστε μέ σχνά, μορφα μοντέλα τά περιοδικά τσι στε ο σύζυγοι νά πιστεύσουν τι ξωτερική μορφιά εναι ,τι σημαντικότερο, καί νά γίνουν νικανοποίητοι μέ τίς συζύγους τους. Χά ! κενο θά διαλύσει τίς οκογένεις τους γρήγορα ! κόμη καί στήν ψυχαγωγία τους, φστε τους νά γίνουν περβολικοί. χετ τους νά πιστρέφουν πό τήν ψυχαγωγία τους ξαντλημένοι, νήσυχοι καί προετοίμαστοι γιά τήν ρχόμενη βδομάδα.
Μήν τούς φήνετε νά πηγαίνουν ξω στήν φύση καί νά τενίζουν τά μεγαλεα το Θεο. Στελτε τους σέ πάρκα διασκέδασης, σέ θλητικά γεγονότα, σέ κονσέρτα καί σέ κινηματογράφους. Κρατστε τους πασχολημένους, πασχολημένους, πασχολημένους !!
Καί ταν συναντιονται σέ πνευματικές εκαιρίες, βάλτε τους σέ κουτσομπολιό καί χρεία μιλία τσι στε νά φεύγουν μέ λυπημένη συνείδηση καί ταραγμένα ασθήματα. Πηγαίνετε μπροστά, καί φστε τους ν’ σχοληθον μέ τό κέρδισμα ψυχν. λλά γεμίστε τήν ζωή τους μέ τόσο πολλούς καλούς λόγους νά μήν χουν καιρό νά ναζητήσουν τήν Δύναμη το Χριστο. Σύντομα θά ργάζονται μέ τήν δική τους δύναμη, θυσιάζοντας τήν γεία καί τήν οκογένειά τους γιά τό καλό τς πόθεσης. Ατό θά δουλέψει! ”
ταν πλς να συνέδριο. Καί ο πονηροί γγελοι πγαν νυπόμονα στίς θέσεις τους γιά νά προκαλέσουν τούς πάντες, νά γίνουν πασχολημένοι, πασχολημένοι, καί νά τρέχουν δ κι κε.