Για να ζησεις πνευματικά πρέπει να γράψεις την άποψη του κόσμου στα παλιά σου τα παπούτσια


Για να ζήσεις πνευματική ζωή πρέπει να γράψεις την άποψη του κόσμου στα παλιά σου τα παπούτσια, έλεγαν οι παλαιοί Γέροντες.
Ο άλλος που σε κρίνει , δεν ξέρει την ζωή σου.


Ο άλλος που σε συμβουλεύει, δεν βρίσκεται εκεί να σε υποστηρίξει.
Όλοι καλοί στην συμβουλή αλλά όχι στην συμπαράσταση.
Ο Γέροντας που κατέκρινε τον αρχάριο και επέτρεψε ο Θεός να νοιώσει τον ίδιο πειρασμό.
Η Ορθόδοξη αντίληψη δεν είναι να σε κατηγορήσω.
Όλοι, λίγο πολύ, ξέρουμε τι από αυτά είναι κακό.
Ο κάθε άνθρωπος δεν κάνει αυτό που σκέπτεται, αλλά αυτό που μπορεί και αυτό που αντέχει.
Δουλειά του πνευματικού είναι να στηρίξει τον άνθρωπο σε αυτή την διαδικασία, να μάθει να υπομένει.

π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος