Γιά νά γίνεις 
Χριστιανός Ὀρθόδοξος,  
πρέπει  νά  δεχθεῖς  
ὅτι κέντρο  τοῦ  κόσμου 
δέν  εἶσαι ἐσύ, 
ἀλλά ὁ Χριστός. 

Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης