«Γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης».

Με τή λέξη «ουρανός» εννοούνται οι κάτοικοι του ουρανού. Απ’ αυτούς τό θέλημα του Θεού εκπληρώνετε άοκνα καί άμεμπτα Μέ τό θέλημα του Θεού δεν αναμειγνύουν τό δικό τους θέλημα Δεν έχουν καν δικό τους θέλημα. Τό θέλημά τους τό έχουν ταυτίσει μέ τό θέλημα του Θεού. Στους κατοίκους του ουρανού έχει πραγματοποιηθεί αυτό πού ζητούσε ο Σωτήρας του κόσμου από τόν Θεό Πατέρα γιά τούς μαθητές Του καί όλους τους ακολούθους Του: «Δεν προσεύχομαι μόνο γι αυτούς (δηλαδή τούς αποστόλους) αλλά καί γιά εκείνους πού μέ τό κήρυγμα αυτών θα πιστεύουν σ’ εμένα, ώστε να είναι όλοι ένα, όπως Εσύ, Πατέρα, είσαι ενωμένος μ’ εμένα κι εγώ μ’ Εσένα. Να είναι κι αυτοί ενωμένοι μ’ εμάς… Να είναι ένα μεταξύ τους, όπως εμείς είμαστε ένα: Εγώ ενωμένος μαζί τους κι Εσύ ενωμένος μαζί μου, ώστε ν’ αποτελούν μια τέλεια ενότητα».
Μέ τή λέξη «γή» εννοούνται οι χριστιανοί. Κανείς μας, ωστόσο, δεν θα κάνει λάθος, αν, προφέροντας αυτό το αίτημα, εννοεί ως γή την καρδιά του, μην ξεχωρίζοντας απ’ αυτήν καί το σώμα. Γιατί οι δυνάμεις του σώματος ακολουθούν τίς δυνάμεις της καρδιάς καί η κλίση του σώματος εναρμονίζεται μέ την κλίση της καρδιάς προς το θείο θέλημα. Έτσι, η καρδιά μεταβάλλεται από σαρκική καί κτηνώδης σε πνευματική, αγία, αγγελική.
Ή ολοκληρωτική ταύτιση του ανθρωπίνου θελήματος μέ τό θέλημα του Θεού είναι κατάσταση τελειότητας, στην οποία μπορούν να φτάσουν μόνο τά λογικά πλάσματά Του. Αυτή την τελειότητα έχουν οι άγγελοι. Αλλά ο Σωτήρας μας ευδοκεί ν’ αποκτήσουμε κι εμείς, οι αδύναμοι καί δύστυχοι άνθρωποι, οι πλασμένοι από τό χώμα άνθρωποι, οι περαστικοί από τη γή άνθρωποι, την τελειότητα των αγίων αγγέλων του ουρανού. Όποιος αισθάνθηκε μέσα του τη βασιλεία του Θεού, μαθαίνει να μην αρκείται σ’ αυτή την αίσθηση, μαθαίνει να μην παραδίνεται στήν αμέλεια καί την αδράνεια, μαθαίνει ν’ αγωνίζεται γιά τή μεγαλύτερη δυνατή επέκταση της κυριαρχίας του Κυρίου στήν ψυχή του.

Επιπλέον, τό θείο θέλημα, όταν εκπληρώνεται μέ ακρίβεια από τόν άνθρωπο, επιδρά καί ενεργεί σ’ όλα τά συστατικά μέρη του, καί στο πνεύμα καί στήν ψυχή καί στο σώμα, ενοποιώντας τή διασπασμένη εξαιτίας της πτώσεως θέληση αυτών τών μερών. Μόνο από τό θείο θέλημα μπορεί να θεραπευτεί η ανθρώπινη θέληση, πού έχει δηλητηριαστεί από την αμαρτία. Μόνο στο θείο θέλημα καί μέσω τού θείου θελήματος οι επιθυμίες των συστατικών μερών του ανθρώπου, οι οποίες ακολούθησαν ξεχωριστές κατευθύνσεις μπορούν να περάσουν από τή διαφωνία στη συμφωνία, μπορούν να συνενωθούν σε μία επιθυμία. Μόνο η αναζωογονημένη από τό θείο θέλημα θέληση τού ανθρώπου μπορεί να αποσπαστεί από τή γή καί ν’ ανέβει στον ουρανό. «Αδελφοί μου», λέει ό απόστολος Παύλος, «εγώ δεν θεωρώ τόν εαυτό μου ότι έφτασε στο τέρμα. Σ’ ένα, όμως, πράγμα συγκεντρώνω την προσοχή μου: Ξεχνώ αυτά πού είναι πίσω μου, και κάνω ότι μπορώ γιά να φτάσω αυτά πού βρίσκονται μπροστά μου. Αγωνίζομαι να τερματίσω καί προσβλέπω στο βραβείο της ουράνιας προσκλήσεως τού Θεού διά τού Ιησού Χριστού. Έτσι ας σκεφτόμαστε, όσοι θέλουμε να είμαστε τέλειοι».

 ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ.ΑΣΚΗΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ. Β