Ρώτησε τον αββά Ποιμένα κάποιος αδελφός: «Τί σημαίνει το μή αποδώσεις κακόν αντί κακού»; Και του λέει ο γέροντας: «Τούτο το πάθος φανερώνεται κατά τέσσερις τρόπους: πρώτον από την καρδιά, δεύτερον από το πρόσωπι, τρίτον από την γλώσσα και τέταρτο έρχεται το να μην αποδώσεις κακό στο κακό.
Εάν μπορέσεις να καθαρίσεις την καρδιά σου, δεν ανεβαίνει το πάθος στο πρόσωπο. Εάν όμως ανέβει στο πρόσωπό σου, φύλαξε την γλώσσα σου, να μην μιλήσεις. Αλλά εάν μιλήσεις κόψε το πάθος γρήγορα, για να μην αποδώσεις κακό στο κακό».
Είπε ο αββάς Ποιμήν, ότι: «όπως ακριβώς για να μαζέψεις το μέλι διώχνεις τις μέλισσες με τον καπνό, έτσι και η σωματική ανάπαυση διώχνει τον φόβο του Θεού από την ψυχή και της εξαφανίζει κάθε κατόρθωμα».
Κάποιος αδελφός ρώτησε τον αββά Ποιμένα: «εάν δω κάτι, επιτρέπεται να το αναφέρω»; Και του λέει ο γέροντας: «είναι γραμμένο: ος αποκρίνεται λόγον πριν ακούσια, αφροσύνη αυτώ εστι και όνειδος». Αν σε ρωτήσουν μίλα, αλλιώς σιώπα».
Είπε πάλι ότι ο αββάς Θεωνάς έλεγε: « Αν κάποιος κατορθώσει μία αρετή, ο Θεός δεν του δίνει την χάρη του, γιατί ξέρει πως δεν θα μπορέσει να την κρατήσει. Αλλά, αν δείξει αγάπη για τον αδελφό του, τότε του δίνει την χάρη να παραμείνει μαζί του».

Είπε ο αββάς Ποιμήν ότι: «Την πορνεία και την καταλαλιά ει δυνατόν, ο άνθρωπος, ούτε να συζητήσει αλλά ούτε καν να σκεφτεί γι’αυτές. Διότι αν θελήσει να συζητήσει μ’αυτές θα βγει ζημιωμένος, ενώ όταν αποξενωθεί απ’αυτές θα βρει ανάπαυση».
Είπε πάλι ότι: «ο άνθρωπος χρειάζεται την ταπεινοφροσύνη και τον φόβο του Θεού, περισσότερο κι από το να αναπνέει».
Είπε πάλι: «Η κακία δεν αναιρεί την κακία, αλλά αν κάποιος σου κάνει κακό, ανταπόδωσέ του καλό, και μ’αυτή την καλή σου πράξη καταργείς την κακία του».
από το βιβλίο: Ο Αββάς Ποιμήν
εκδ.: Ι.Μ. Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας 
αρχιμ. Αγαθονίκου Νικολαΐδου