20160514-3
Απόγνωση! Λέξη φοβερή, λέξη που δηλώνει καταστροφή και συμφορά από κάθε είδος δεινά. Τίποτα χειρότερο από την απόγνωση· όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σ’ αυτήν ουδέποτε τρέχει να γιατρευτεί, αλλά αφήνει αθεράπευτο το πάθος να λυμαίνεται, να κατατρώει την καρδιά του και να διαφθείρει τη ψυχή του.

Άγιος Νεκτάριος επίσκοπος Πενταπόλεως