Αντιβίωση και ελευθερία

Όπως πας στον γιατρό και αφήνεσαι στα χέρια του και δεσμεύεσαι να τηρήσεις τις εντολές του και να πάρεις τις αντιβιώσεις που αυτός θα σου δώσει για να γιατρευτείς και ουσιαστικά να «ελευθερωθείς» από την αρρώστια, έτσι πρέπει να κάνεις και στη σχέση σου με τον Θεό.

Να αφεθείς στα χέρια Του, να δεσμεύσεις την ελευθερία σου για να αποκτήσεις την πραγματική ελευθερία. Αυτός θα σου δώσει την αντιβίωση που χρειάζεσαι για να ελευθερωθείς αληθινά.

μητρ. Λεμεσού, Αθανάσιος