“Αγνή Παρθένε Δέσποινα”

“Αγνή Παρθένε Δέσποινα”
Ένας από τους πιο κατανυκτικούς ύμνους της Ορθοδοξίας
Από το Θετοκάριο του Αγίου Νεκταρίου.
Ο ύμνος “Αγνή Παρθένε Δέσποινα” είναι ένας μη λειτουργικός ύμνος
Που συνέθεσε ο Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης τον 19ο αιώνα κατά τη διάρκεια της θητείας του
Ως διευθυντής της Θεολογική Σχολής στην Ριζάρειο της Αθήνας.
Η παράδοση θέλει την Παρθένο να εμφανίζεται ενώπιον του Αγίου Νεκταρίου
Στο μοναστήρι της Αίγινας
Και να του ζητά να καταγράψει σε χαρτί έναν ιδιαίτερο ύμνο
Όπου οι αγγελικές χορωδίες ήταν έτοιμες να το ψάλλουν.
Αυτός ο Ύμνος ήταν ο “Αγνή Παρθένε Δέσποινα”.
Εδώ, τον ακούμε σε μελοποίηση και ψαλμωδία
Από τους Πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, του Αγίου Όρους.