Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης – Πως γίνεται το ξεμπέρδεμα με την αμαρτία

Τό ξεμπέρδεμα ἀπό τήν ἁμαρτία, ἔλεγε ο Γέροντας, γίνεται μόνο μέ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, μέ τό Θεῖο Ἔρωτα.

Ἡ πρός τόν Θεόν ἀγαπητική κίνηση, εἶναι ἡ μόνη θεραπευτική κίνηση, πού μπορεῖ καί πρέπει νά κάνει ὁ κάθε ἄνθρωπος.

«Ἀγαπῶ» δέ, τόν Θεόν σημαίνει, «τηρῶ τίς ἐντολές Του».